Slovensko

BCI Logo

2019.11.28

BCI Logo

PREZENTÁCIA INŠTITÚTU BOLDOG CEREFINO

Inštitút Boldog Ceferino bol založený Maďarskou katolíckou biskupskou konferenciou v roku 2014. Hlavnou činnosťou Inštitútu je podporovať aktivíty cirkevných osôb, katechétov a ich zamestnancov zodpovedných za pastoračnú starostlivosť o Cigánov. Zamestnanci preto prostredníctvom osobných kontaktov posudzujú metodické a pastoračné potreby a snažia sa podporovať členov služby prostredníctvom stretnutí a školení.

2019.11.28

Csoportkép

Inštitút Boldog Ceferino vyškolil nový cigánsky pastoračný personál

23. novembra v Máriapócsi 59 pomocníkov a organizátorov spoločnosti získalo osvedčenie o dokončení školenia

2020.01.17

Templom

Bola zorganizovaná konferencia v kontexte sedmohradskej cigánskej pastorácie

Pastoračný výbor diecézy Gyulafehérvár a Caritas Gyufalehérvár zorganizovali 10. - 11. júna r. 2019 v meste Gyergyószentmiklós odbornú konferenciu: „Cigánska pastorácia v Sedmohradsku”.

2020.01.17

Szabó László

Realita služby

Piarista László Szabó predniesol svoj prejav 11. novembra 2019. v meste Kazincbarcika pri prezentácii Príručky cigánskej pastorácie na tému „Slúžte Pánovi s radosťou!“

2019.12.18

Borító

„SLÚŽTE HOSPODINOVI S POTEŠENÍM!” PRÍRUČKA CIGÁNSKEJ PASTORÁCIE

Na jeseň roku 2019 vydal Inštitút Boldog Ceferino „Slúžte Hospodinovi s potešením!”Príručku cigánskej pastorácie.

2019.11.28

Urak

Sme Boží misionári v misii

Čítame povzbudivé slová pastoračného spolupracovníka Istvána Tótha

2019.12.18

kiskep

Plody osiateho semena

Už viac ako sedemdesiat rokov bola založená gréckokatolícka komunita Cigánov v Hodászi. Teraz si spomíname na kňaza Miklóša Sóju, ktorý podporoval Rómov a volal ich do cirkevnej komunity.

2020.01.02

BCI Logo

NAŠE PLÁNOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2018

Inštitút Boldog Ceferino organizuje stretnutia pre kňazov, mníchov a katechétov v rámci projektu Cigánska pastorácia v Karpatskej kotline. Na školeniach existuje tiež možnosť dozvedieť sa o osvedčených postupoch a vymieňať si skúsenosti počas workshopov, prednášok a diskusií. Stretnutia dopĺňajú okrem budovania osobných vzťahov aj spoločné modlitby. Počas študijných cestách sa navštevuje aj rómska komunita.

2019.11.28

BCI Logo

CIGANSKÁ PASTORÁCIA V KARPATSKEJ KOTLINE Diecézna charita v Szombathelyi a Inštitút Boldog Ceferino EFOP-5.2.2-17-2017-00046

ÚČEL PROJEKTU: V duchu „zvyšovania sociálnej citlivosti cirkevných a občianskych odborníkov” zvyšovať informovanosť o úspechoch v duchovnej starostlivosti o znevýhodnené a marginalizované skupiny, predstaviť účastníkom osvedčené postupy a pomôcť zvýšiť kapacitu cirkevných spoločenstiev integrovať sa a spolupracovať s existujúcimi inštitúciami.

2019.11.28

×

...