Boldog Ceferino Intézet

mkpk

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014-ben alapította meg a Boldog Ceferino Intézetet, amelynek elsődleges feladata a cigányok lelkipásztorkodásával megbízott lelkipásztorok és lelkipásztori munkatársak tevékenységének segítése, képzések és konzultációs fórumok biztosítása.

Célunk

A romák felzárkóztatásának három alap oszlopa az oktatás, a munkahelyteremtés és az emberi szív. Az egyház mindenekelőtt a szív alakításában tud közreműködni, megnyitva a testvérek előtt az evangéliumi élet perspektíváját.

Célunk, hogy minél több településen alakuljanak roma katolikusok közösségek, és hogy a közösségben dolgozó munkatársak közvetítsék a roma önkormányzatot és az iskolát, a többségi társadalom felé. Illetve hogy a nálunk dolgozhassanak a közösségi házakban, amelyekben a római és a görögkatolikus katolikus egyházak működtetik, és ahol javarészt hátrányos helyzetű gyerekek délutáni tanulásában, szociális készségeik és hitéletük fejlesztésében nyújtunk segítséget.

Partnerkapcsolataink

A képzések szervezése (résztvevők, oktatók), valamint a közmunkaprogramunk kapcsán, számos katolikus és görögkatolikus egyházmegyével, plébániával, szerzetesrenddel, valamint civil és önkormányzati szervezetekkel tartjuk a kapcsolatot és dolgozunk együtt. Célunk a hosszú távú együttműködés lehetőségeinek kiépítése.

A Boldog Ceferino Intézeten keresztül, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatta az Egri Cigánypasztorációs Konferenciát, a máriapócsi, mátraverebélyi Cigány Búcsút és lelkigyakorlatot, valamint több nyári gyerektábort is.

Képzés

2015-ben indult el a Hit iskolája címmel cigánypasztorációs munkatársak képzése. Tematikája nem csak a Biblia és hitünk alapjainak ismeretét öleli fel, hanem az önismeret és konfliktuskezelés alapjait tartalmazza, kiegészítve a szociális és karitatív munka elemeinek bemutatásával. Lebonyolításában egyházi és világi személyek, cigányok és nem cigányok egyaránt nagy lelkesedéssel vesznek részt.

Ez az alapképzés 2016-ban hat helyszínen zajlott, melynek zárásaként 2017. március 19-én Esztergomban 85 sikeres vizsgázó vehette át tanúsítványát Erdő Péter Bíboros Úrtól. Ők közösségszervező vagy segítő minősítést kaptak. A 2017-es évben 5 helyszínen folytattuk az előző évben megkezdett képzéseinket, összesen 70 fő részvételével.

Újabb képzések indítását tervezzük, jelentkezni folyamatosan lehet. Ezt összejön egy újabb csoport (minimum 15 fő) készek vagyunk más helyszínen is képzést indítani.

Papi, szerzetesi képzés

Négy alkalommal 2016-17. folyamán papok, szerzetesek, hitoktatók és lelkiségek képviselői számára szerveztünk roma pasztorációs továbbképző napokat Budapesten, 35 fő részvételével. Új csoportok indítása is folyamatban van az EFOP 5.2.2 nyertes pályázatunkon belül. Jelentkezni lehet.

Pályázatok

2017. év végén indult a Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt, amelyet az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések keretében nyert el az Intézet. Ennek köszönhetően egyházi és civil szakemberek számára indítunk képzéseket, amelyek fő célja a cigány evangelizáció eddigi eredményeinek bemutatása, módszertani és lelkipásztori gyakorlatok átadása, a cigánypasztorációban kiemelkedően jelentős helyszínek, Hodász és Arló meglátogatása is. Egyben buzdítás arra, hogy még szélesebb körben alkalmazzák ezeket a papok, szerzetesek, hitoktatók, egyházközségi munkatársak.

Három helyszín, Hódmezővásárhely, Tuzsér és Kazincbarcika ad helyet a képzéseknek, ahova együttműködő partnereink segítségével – Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Gyulafehérvári Caritas és Kassai Főegyházmegye – igyekszünk bevonni az említett határon túli magyar szakembereket is.

A projekt 24 hónapja alatt évente indítunk csoportot mindhárom helyszínen. A képzés anyagából összeállításra kerül majd a Cigánypasztorációs kézikönyv, amely hosszabb távon is segíti a munkába bekapcsolódó testvéreket.

A EFOP-1.3.4-16 azonosító számú Pasztorációs programok a roma kultúra megőrzésének szolgálatában című projekt esetében a megvalósítás 2018. február 1-én kezdődött. A megítélt támogatási összegből 36 hónapon keresztül szervezünk évente négy cigánypasztorációs napot, egy a cigánypasztorációban résztvevő atya vezetésével, szentmisével ünnepelve, melyet egy roma társulat által játszott színdarab, néptánc és zenés fellépés követ. Továbbá három helyszínen tartunk képzést kiemelve az Intézet lelkipásztori képzési programjából a romológiai témákat. Évente 27 alkalommal pedig, összesen 9 helyszínen rendezünk kulturális eseményeket, amelyek lehetővé teszik a roma hagyományok megőrzését és átadását a fiatalabb korosztályoknak, kulturális örökségük és múltjuk megismerését és elmélyítését roma néptánc, illetve szene oktatás formájában, melyet roma oktató tart az érintett településeken. A pályázat keretén belül videoklip, illetve cd zenei anyag megjelentetésére is mód nyílik, amin roma egyházi zenei válogatás lesz hallható, valamint egy, a magyarországi cigánypasztoráció történetét bemutató könyv kiadását is tervezzük.

Közmunkaprogram

A Magyar Állam is fontosnak tartja céljainkat. A Belügyminisztérium segítségével országos közmunkaprogram indult 2015 szeptemberétől, amikor felvetődött, hogy a képzések szervezése és lebonyolítása mellett, közfoglalkoztatási program keretén belül nyújtsunk munka és kereseti lehetőséget a különböző cigánypasztorációs „központokban” korábban önkéntesen tevékenykedő és álláskereső testvéreinknek. Országosan jelenleg több, mint 40 olyan, a római katolikus és görögkatolikus egyházak (plébánia, egyházmegye, szerzetesrend vagy egyház közeli alapítvány) által működtetett közösségi ház működik, melyekben cigánypasztoráció folyik. Ezek a közösségi házak jelentik az egyik legnagyobb, legjelentősebb hálózatot Magyarországon a romák felzárkózásának segítésére, hisz ezek az intézmények közel 20 000 hátrányos helyzetű személyt, főként gyermeket segítenek. A tevékenységi körük nagyon szerteágazó: délutáni tanulás, korrepetálás, családi napközi, tanoda, biztos kezdet gyermekház, baba-mama klub, focicsapatok, tánccsoportok, mosási, mosakodási lehetőség, jogi és szociális tanácsadás, bibliaórák, cigánypasztorációs szentmisék, lelkiségi mozgalmak találkozói, pályaválasztási és életvezetési tanácsadás, nyári táborok stb. Így nem csak a cigány és nem cigány munkatársak bérezése oldódik meg, hanem sokan közel kerülnek az egyházhoz, és elindulhatnak a komolyabb hitélet útján is.

Óriási problémájuk a működésük finanszírozása, mert sok olyan tevékenységet végeznek, amelyre vagy egyáltalán nincs, vagy csak szakaszosan van állami támogatás. A közeljövőben igyekszünk elérni ezen házaink állandó adását, elsősorban állami normatívákból.

×

...