Pasztorációs programok roma kultúra megőrzésében EFOP 1.3.4

Pasztorációs roma kultúrális programok

2018.09.02. 18:22

Az EFOP-1.3.4-16 azonosító számú „Pasztorációs programok a roma kultúra megőrzésének szolgálatában” című projekt esetén a megvalósítás 2018. február 1-én kezdődött

A megítélt támogatási összegből 36 hónapon keresztül szervezünk évente 4 cigánypasztorációs napot, egy a cigánypasztorációban résztvevő atya vezetésével, szentmisével, melyet egy roma társulat által játszott színdarab, néptánc és zenés fellépés követ. 3 helyszínen képzés az Intézet lelkipásztori képzési programjából a romológiai témákat kiemelve; valamint évente 27 alkalommal, összesen 9 helyszínen tartandó kulturális esemény, amelyek a roma hagyományok megőrzését és átadását a fiatalabb korosztályoknak, kulturális örökségének és múltjának megismertetését és elmélyítését teszik lehetővé roma néptánc, illetve szene oktatás formájában, melyet roma oktató tart az érintett településeken. A pályázat keretén belül videoklip, illetve cd zenei anyag megjelentetésére is mód nyílik, amin roma egyházi zenei válogatás hallható, valamint egy a Magyarországi cigánypasztorációt bemutató könyv kiadását is beterveztük.

×

...