Tematikus Nap 2018.11.14 Hodász

A Boldog Ceferino Intézet 2018 november 14-én tartotta az EFOP-1.3.4-16-2017-00017 azonosítási számon nyilvántartott projekt keretén belül megrendezett, cigánypasztorációs tematikus napját a Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség épületeiben és a „Hagyományok Háza” közösségi házban.

A meghívottak érkezése és a regisztráció után cigánypasztorációs misét tartott Kanyó Árpád  atya az Hodászi parókus. A misén a Hodászi dicsőítő zenekar játszott.

Beszélgetés

A szent liturgiát követően a templomkertben gyertyagyújtás, hálaadás és az óvodások műsora következett

A Hagyományok Házában folytatódott a nap programja. Igét hirdetett Kanyó Árpád és Egri Tibor parokus. Mindketten régóta foglalkoznak a cigánysággal, ezért nagyon meg tudták találni az utat a cigányok szívéhez, értelméhez.

Az igehirdetést követően Lakatos Sándor vezetésével a környékben élő és dolgozó cigánypasztorációs munkatársak számoltak be munkájukról. Hodászi munkatársak mellet itt voltak Nyíregyházáról, Nyírkátáról, Nyírvasváriból, Kántorjánosiból és Máriapócsról is. Örömök és kudarcok egyaránt jelen vannak ebben a munkában, de a megosztásban erőt, lelkesedést és jó ötleteket tudtak meríteni egymástól a résztvevők.

A szakmai megosztást követően zenés dicsőítés következet. A dicsőítő „roma ritmusú” zenére Hodászi, Nyírvasvári és Kántorjánosi cigány gyerekek adták elő autentikus cigány táncukat. Volt botoló, pergetés, szóló és páros tánc egyaránt. A közönség lelkes tapssal kísérte az előadást és közben a felnőttek is beszálltak a táncba a háttérben.

A zenés, táncos együttlétnek, a dalok hitet és keresztény értékeket közvetítő szövege mellett mélyen megragadta a részvevőket a parókusok előadása, a munkatársak hiteles beszámolója mellyel nem csak bemutatták a munkájukat, de buzdították a többieket is. Valamint a cigány kultúra adta felszabadult öröme is erőt adott a további közös munkához.

Forrás: BCI

×

...