Românesc

BCI Logo

2019.11.28

BCI Logo

MISIUNEA PASTORALĂ A ROMILOR ÎN BAZINUL CARPATIC Institutul diecezan de caritate Fericitul Ceferino Proiectul EFOP-5.2.2-17-2017-00046

SCOPUL PROIECTULUI: Conștientizarea realizărilor în grija spirituală a grupurilor defavorizate și marginalizate, promovarea bunelor practici în rândul participanților și contribuirea la creșterea capacității comunităților bisericești de a se integra și colabora cu instituțiile existente, în spiritul „Creșterea sensibilității sociale a specialiștilor bisericii și civile”.

2019.11.28

BCI Logo

MISIUNEA PASTPRALĂ A ROMILOR ÎN BAZINUL CARPATIC - CRESTEREA SENSIBILITĂȚII SOCIALE A BISERICII ȘI A SPECIALIȘTILOR CIVILE EFOP-5.2.2-17-2017-00046

MISIUNEA PASTPRALĂ A ROMILOR ÎN BAZINUL CARPATIC - CRESTEREA SENSIBILITĂȚII SOCIALE A BISERICII ȘI A SPECIALIȘTILOR CIVILE EFOP-5.2.2-17-2017-00046

2019.11.28

Borító

„Serviți Domnul cu bucurie!” MANUAL PENTRU MISIUNEA PASTORALĂ A ROMILOR

În toamna anului 2019, manualul pentru misiunea pastorală a romilor „Serviți Domnul cu bucurie!”, a fost publicat sub îngrijirea Institutului Fericitul Ceferino.

2019.11.29

BCI Logo

PREZENTAREA INSTITUTULUI FERICITUL CEFERINO

Institutul Fericitul Ceferino a fost fondat în 2014 de către Conferința Episcopală Catolică Maghiară. Activitatea principală a Institutului este de a sprijini activitățile persoanelor bisericești, ale profesorilor de religie și ale personalului lor responsabil pentru îngrijirea pastorală a țiganilor. Prin urmare, prin contacte personale, membrii personalului evaluează nevoile din domeniile metodologice și pastorale și încearcă să sprijine colegii prin întâlniri și instruire.

2019.11.29

×

...