MISIUNEA PASTPRALĂ A ROMILOR ÎN BAZINUL CARPATIC - CRESTEREA SENSIBILITĂȚII SOCIALE A BISERICII ȘI A SPECIALIȘTILOR CIVILE EFOP-5.2.2-17-2017-00046

BCI LogoMISIUNEA PASTPRALĂ A ROMILOR ÎN BAZINUL CARPATIC - CRESTEREA SENSIBILITĂȚII SOCIALE A BISERICII ȘI A SPECIALIȘTILOR CIVILE EFOP-5.2.2-17-2017-00046

Ținem întâlniri pentru profesioniștii bisericilor și organizațiilor neguvernamentale pentru a prezenta principiile teologice și pastorale ale misiunii romilor și rezultatele obținute până acum. Ne străduim să transferăm practicile metodologice și pastorale și încurajăm participanții să utilizeze mai larg aceste practici și metode pastorale în rândul preoților, călugărilor, profesorilor de religie, cooperatorilor bisericești și profesioniștilor sociali. În timpul deplasărilor de studiu vizităm și locuri de importanță deosebită în misiunea pastorală a romilor.

La programele noastre au participat și colegii partenerilor noștri de formare - Episcopia Romano-Catolică din Munkács, Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia, Caritas Alba Iulia și Episcopia din Kassa. Drept urmare prezența specialiștilor a intensificat contactele cu comunitățile de romi de limbă maghiară.

Am organizat întâlniri, traininguri și conferințe în mai multe locații in cele 24 de luni ale proiectului. Materialul de instruire va fi utilizat pentru a alcătui un manual de misiune pastorală a romilor și o colecție metodologică care îi va ajuta pe frații implicați în această sferă de activitate pe termen lung.

Proiectul include, de asemenea, cercetarea cu chestionare și analiza situației în care sunt implicați profesioniști în domeniul misiunii pastorală a romilor. Toate aceste analize vor permite producerea de materiale profesionale aplicabile pe scară largă, ceea ce va contribui la o cooperare suplimentară atât la recuperare, cât și la misiune pastorală.

 

×

...