MISIUNEA PASTORALĂ A ROMILOR ÎN BAZINUL CARPATIC Institutul diecezan de caritate Fericitul Ceferino Proiectul EFOP-5.2.2-17-2017-00046

BCI LogoSCOPUL PROIECTULUI: Conștientizarea realizărilor în grija spirituală a grupurilor defavorizate și marginalizate, promovarea bunelor practici în rândul participanților și contribuirea la creșterea capacității comunităților bisericești de a se integra și colabora cu instituțiile existente, în spiritul „Creșterea sensibilității sociale a specialiștilor bisericii și civile”.

DESCRIERE SCURTĂ:

Proiectul de pastoralizare a romilor din bazinul carpatic a fost lansat în 2017 și a fost câștigat de Institutul Fericitul Ceferino în cadrul Cooperării transnaționale EFOP-5.2.2-17. Datorită acestui fapt, lansăm traininguri pentru profesioniștii bisericești și neguvernamentali, cu scopul principal de a introduce principiile teologice și pastorale ale misiunii romilor, de a-și prezenta realizările, de a transfera practici metodologice și pastorale și de a vizita site-uri cu o importanță deosebită pentru îngrijirea pastorală a țiganilor. De asemenea, este o încurajare pentru preoți, călugări, profesori de religie și personalul secției de a aplica mai larg aceste practici și metode pastorale. Cu ajutorul partenerilor noștri cooperanți - Episcopia Romano-Catolică din Munkács, Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia, Caritas Alba Iulia și Episcopia din Kassa - încercăm să implicăm in proiect și profesioniști din străinătate.

Am organizat întâlniri, traininguri și conferințe în mai multe locații în cele 24 de luni a proiectului. Materialul de instruire va fi utilizat pentru a alcătui un manual de pastorală a romilor și o colecție metodologică care îi va ajuta pe frații implicați în această sferă de activitate pe termen lung.

 

ÎN ACEST PROIECT:

-          Planificăm pe termen lung
-          Ne străduim să ne atingem reciproc și să construim relații prin întâlniri individuale
-          Dorim să organizăm forumuri unde să putem discuta problemele actuale a pastoralei romilor, să schimbăm experiențe și să prezentăm bune practici
-          Încercăm să implicăm profesioniști care locuiesc în apropiere și să acordăm atenție caracteristicilor locale
-          Oferim oportunități instituțiilor bisericii și altor organizații de a-și prezenta activitățile

Principalele noastre subiecte:

1. Documente bisericești
2. cunoștințe etnografice
3. Pastorală - Evanghelizare - Spirit misionar
4. Există o comunitate mixtă sau două comunități separate în comunitatea religioasă? - sensibilizare în două sensuri (prejudecăți - temeri)
5. Identitate
6. Protecția credinței - superstiții, secte
7. Instruire sacramentală: impărtășirea sacramentelor, obiceiuri
8. Educație: evoluție; învățământ public, învățământ superior
9. Case comunitare, program aiutor școlar
10. Crearea de locuri de muncă
11. Cooperare: în cadrul Bisericii, cu organizații civile și municipale
12. Dificultăți (donații, pierderi, burn-out)

TEME, ACTIVITĂȚI RELATATE:

• Fond de rugăciune
• Mărturii, discuții, mese rotunde
• Oportunități pentru programe și tabere comune
• Sondaje  pe teren
• Posibilitatea de a se angaja în practică
• Exerciții de situație (de exemplu, escortă, prezență, educație morală)
• Rezolvarea conflictelor
• Abuz familial, OSC
• Îngrijirea pastorală a penitenciarelor, Îngrijirea pastorală a familiei și tinerilor
• Istoric legal (tutela)
• Schimbarea capacității de muncă, a pieței muncii
• Pentru persoanele cu handicap
• LES și alte comportamente și tulburări de atenție
• Cultura și valorile țigănești ca resursă
• Religia populară
• Experiențe și practici ale organizațiilor neguvernamentale, municipale și confesionale

×

...