Inštitút Boldog Ceferino vyškolil nový cigánsky pastoračný personál

Csoportkép23. novembra v Máriapócsi 59 pomocníkov a organizátorov spoločnosti získalo osvedčenie o dokončení školenia

Zdroj a fotografia: Orosz Rita/Národná svätyňa v Máriapócsi, 25. november 2019

Školenie pastoračných spolupracovníkov so špecializáciou na cigánsku pastoráciu Inštitúta Boldog Ceferino v školskom roku 2018/2019 sa konalo na troch miestach v krajine: Hódmezővásárhely, Kazincbarcika a Máriapócs.

Školenie bolo ukončené na začiatku leta záverečnou skúškou. 23. novembra mohol vo Veľkej sále Pútnického strediska Emmánuel získať osvedčenie o kvalifikácii každý, kto – na hociktorom z troch miest - úspešne ukončil štúdium a preukázal svoju znalosť.

V tento pozoruhodný deň Gábor Farkas, vedúci tréningu BCI, predniesol uvítací prejav, pričom rómska komunita z Boldvy zaspievala piesne a obyvatelia z Nyírkáty potešili prítomných tancom. Niektorí absolventi vysvetlili, prečo pre nich bola dôležitá cigánská pastorácia, komunita, posvätný život, ako prišli ku školeniu a ako pomáhajú členom ich komunity priblížiť sa Bohu, Cirkvi.

Atya

Dokumenty, ktoré podpísal Dr. János Székely, predseda Rómskeho pastoračného výboru Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie, osobne odovzdal arcibiscup Fülöp Kocsis každému, kto získal kvalifikáciu. Niekoľkými slovami tiež povzbudil, aby ten, kto sa zaviaže byť spolupracovníkom Krista, nepovažoval to za jednorazovú príležitosť, ale aby plnil úlohu vždy vyvíjajúc sa a čoraz oddanejšie.

Potom v Bazilike Národnej svätyne farári Árpád Kanyó z Hodászu a László Magyar z Nyírkaty prezentovali Svätú liturgiu vďačnosti v cigánskom jazyku. Kantorskú službu vykonala komunita z Hodászu pod vedením Sándora Lakatosa. Keďže sa odovzdanie certifikátov uskutočnilo počas slávnostiach dovedenia Bohorodičky do kostola, otec Árpád Kanyó kázal v tejto súvislosti, a poskytol poučenie „na cestu” pre všetkých, ktorí sa zaoberajú pastoráciou Rómov.

Slávnostná udalosť sa skončila spoločným agape.

Gratulujeme novým spolupracovníkom! Prajeme všetkým nadšenú, oddanú, podľa Kristovho úmyslu vykonanú prácu.

Zdroj a fotografia: Rita Orosz /Národná svätyňa v Máriapócsi

Diecéza v Nyíregyháze

×

...