„SLÚŽTE HOSPODINOVI S POTEŠENÍM!” PRÍRUČKA CIGÁNSKEJ PASTORÁCIE

BorítóNa jeseň roku 2019 vydal Inštitút Boldog Ceferino „Slúžte Hospodinovi s potešením!”Príručku cigánskej pastorácie.

Inštitút už dávno plánuje vydať knihy pre spolupracovníkov, ktrorí sa oddane venujú rómskej pastoračnej starostlivosti. Teraz to umožnil projekt Cigánska pastoračná starostlivosť v Karpatskej kotline - zvyšovanie sociálnej citlivosti civilných a cirkevných odborníkov. V projekte uskutočnia spolu s Diecéznou charitou v Szombathelyi, ako partnerom konzorcia tie stretnutia, ktroré poskytujú príležitosť na výmenu skúseností a zdieľanie poznatkov. Na stretnutiach sa zúčastnia aj pracovníci Caritas Gyulafehérvár, Rímskokatolíckého arcibiskupstva v Gyulafehérvári, Rímskokatolíckej diecézy v Mukačeve a Košickej rímskokatolickej arcidiecézy.

Príručka „Slúžte Hospodinovi s potešením!“ má pomôcť rovnako nováčikom, ktorí práve začínajú v službe a má podporiť tých, ktorí už dlhšiu dobu pracujú medzi našimi cigánskymi bratmi.

Zostavili sme priekopnícku publikáciu, ktorá dopĺňa chýbajúce publikácie, a ktorá má pomôcť katechétom, kňazom, pedagógom a sociálnym odborníkom, slúžiacim na teréne. Ide o rómskej identite a kultúre, vzdelávaní, posvätnom živote, tvorbe pracovných miest, spolupráci, evanjelizácii, misijnom duchu, ale aj o spôsoboch charitatívnej pomoci. Považovali sme tiež za dôležité mať kapitoly o podpore pomocníkov. O rozmanitosti cigánskeho pastierstva svedčí aj rozmanitosť autorov zväzku: k publikácii prispeli písomne mnísi, kňazi, sociálni pracovníci, pedagógovia a pastorační spolupracovníci.

Hlavným posolstvom knihy je však to, že našou úlohou nie je zmierniť okamžitú núdzu, ale spojiť našich bratov s Kristovým spoločenstvom, aby cigánski a nerómski bratia mohli spolu prežiť v cirkvi: „Stvoril nás On, sme jeho. Sme jeho ľud a stádo na jeho pastvine.“

 

„SLÚŽTE HOSPODINOVI S POTEŠENÍM!” PRÍRUČKA CIGÁNSKEJ PASTORÁCIE

Inštitút Boldog Ceferino, 2019
ed. Bángi-Magyar Anna
192 strán
ISBN 978-615-00-6387-4

 

PREZENTÁCIA KNIHY

11. novembra 2019 o 13:30 v Internáte Don Bosco
(3700 Kazincbarcika, Építők útja 11-13.).
Zväzok predstavia János Székely, biskup Diecézy v Szombathelyi a László Szabó SchP v rámci tréningu o spolupráci projektu.
Vitajte na udalosti!

Ďalšie informácie: bci.bangi.magyar.anna@gmail.com
+36 30 199 2652

×

...