NAŠE PLÁNOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2018

BCI LogoInštitút Boldog Ceferino organizuje stretnutia pre kňazov, mníchov a katechétov v rámci projektu Cigánska pastorácia v Karpatskej kotline. Na školeniach existuje tiež možnosť dozvedieť sa o osvedčených postupoch a vymieňať si skúsenosti počas workshopov, prednášok a diskusií. Stretnutia dopĺňajú okrem budovania osobných vzťahov aj spoločné modlitby. Počas študijných cestách sa navštevuje aj rómska komunita.

20. - 21. februára 2018:         kooperačný tréning Tuzsér, Dom umenia (Művészetek Háza)

7. - 9. mája 2018:                   študijná cesta a workshop Tuzsér, Dom umenia (Művészetek Háza)

5. - 7. júna 2018:                    študijná cesta a workshop Hódmezővásárhely, Farnosť sv. Štefana (Szent István Kirány Plébánia)

25. - 27. júna 2018:                študijná cesta a workshop Kazincbarcika, Internát Don Bosco (Don Bosco Kollégium)

22. - 23. augusta 2018:          kooperačný tréning Esztergom, Rómska misia Boldog Ceferino

20. - 21. septembra 2018:      Romská pastoračná konferencia Eger (organizovaná spolu s Domom Ceferinom)

13. októbra 2018:                   Workshop, Esztergom

19. októbra 2018:                   Workshop Hódmezővásárhely, Farnosť sv. Štefana (Szent István Király Plébánia)

16. - 18. októbra 2018:           študijná cesta a workshop Hodász, Dom tradícií (Hagyományok Háza)

22. - 23. novembra 2018:       odborné podujatie v Ózd

5. - 6. decembra 2018:           kooperačný tréning Szombathely, Martineum

 

Informácie o obsahu stretnutí a ďalších dní odbornej prípravy:

ANNA BÁNGI-MAGYAR

bci.bangi.magyar.anna@gmail.com

+36 30 199 2652

 

×

...