Sme Boží misionári v misii

UrakČítame povzbudivé slová pastoračného spolupracovníka Istvána Tótha

Dnes čelíme výzvam každodenného života. Zabúdame na to najdôležitejšie: na vedu o pozornosti Božích milostí, na počúvanie Ducha Svätého, na spoločné dýchanie s Bohom. Mier srdca sa stal veľmi zriedkavým javom, pretože sa ľahko vzdávame prítomnosti Božej milosti. Našu pozornosť odpúta vír sveta.

Keď robíme misijnú prácu, sme Božími zástupcami. Máme príležitosť hlásať Božie kráľovstvo a priviesť ho tam, kde ešte nebol. Nech máme odvahu konať s otvoreným srdcom, s otvorenou dušou, spolu s Bohom za odplatu, ktorá je nebeská, večná, a je skutočne milosť.

Nech máme moc čeliť Bohu, čeliť sebe v modlitbe, pretože toto je skutočná sila, nebeská, ktorá nás napĺňa aj počas služby.

Nebojme sa milovať, odpúšťať, pretože v tomto budeme skutočne úplní a nájdeme sami seba s pomocou Boha.

Kiež Boh dá, aby bolo tak! Amen.

×

...