Bola zorganizovaná konferencia v kontexte sedmohradskej cigánskej pastorácie

TemplomPastoračný výbor diecézy Gyulafehérvár a Caritas Gyufalehérvár zorganizovali 10. - 11. júna r. 2019 v meste Gyergyószentmiklós odbornú konferenciu: „Cigánska pastorácia v Sedmohradsku”.

Po pozdravoch hovorila sociologička Dr. Cristina Raț o sociálnej zaostalosti v krajine, o ťažkostiach, vyplývajúcich zo štruktúr, o dôvodoch pomalého realizovania dobiehania a vzostupu.

Anna Bángi-Magyar hovorila o činnosti Inštitútu Boldog Ceferino v Maďarsku a predstavila súčasnú situáciu a predmet činnosti Cigárskeho pastoračného inštitútu Maďarskej katolickej cirkvi. Otec Géza Dúl hovoril o podpore pastoračných činností, ktoré boli realizované medzi Rómami.

V skupinových diskusiách sme sa na základe prezentácií pokúsili nájsť nové príležitosti v našej oblasti činnosti.

Aj z diskusií za okruhlým stolom vyplýva, že vidno množstvo výsledkov medzi cigánskymi bratmi, napriek mnohým ťažkostiam, s ktorými sa stretávame v každodennom živote, a vážnu prekážku predstavujú aj predsudky.

Slová manželského páru Csemer a malého kňaza Istvána Demetera boli mocnými svedkami, svedčiacimi o Božej prítomnosti v každej udalosti ich života.

Účasť na omši tiež posilnila duchovné spoločenstvo.

Vznik konferencie bol významne inšpirovaný projektom Cigánská pastorácia v Karpatskej kotline, ktorého sa organizátori zúčastnili ako spolupracujúci partner. Konferencia sa skončila výzvou na hľadanie príležitostí ďalšej spolupráce a pozvaním na národné cigánske pastoračné cvičenie, ktoré sa uskutoční v Szombathelyi v auguste r. 2019.

 

Zdroj: BCI

×

...