Cigányok és a CCIT 5.rész: A CCIT lelkisége

A Boldog Ceferino Intézet munkatársai is készülnek 2019. áprilisában megrendezésre kerülő CCIT trogíri konferenciájára. Ezzel a cikksorozattal szeretnénk az olvasók figyelmét is felhívni a szervezet tevékenységére. A CCIT - Katolikus Nemzetközi Bizottság a Cigányokért – immár 44 éve rendez nemzetközi találkozókat, melyeknek állandó résztvevői a Kárpát-medence szerte elkötelezetten dolgozó cigánypasztorcáiós munkatársak. Ötrészes sorozatunkban a CCIT múltjának rövid áttekintését adjuk közre Elisa és Léon Tambour (Belgium) tollából 2015-ből.

A CCIT eddigi 40 találkozóját 16 országban rendezte, napjainkban mintegy 150 fő vesz részt rajta 22 ország képviseletében. Evangéliumi testvériség, öröm és dinamizmus a jellemzői e találkozóknak, s mindez a CCIT „szellemiségére” utal. A kezdetekben meghatározott céljai ma is, az új környezetben is érvényesek…

40 év alatt sokat változott a cigányok élete! A CCIT-é sem hasonlított egy csendes vízfolyáséhoz. A CCIT-nek is meg kellett küzdenie az elkerülhetetlen hullámokkal. Eredeti elképzelése, hogy maradjon közel az élet realitásaihoz, hogy növelje a minél több helyről érkező résztvevők számát, arra kötelezték, hogy őrizze meg az alkalmazkodáshoz szükséges „életerejét”. 1989-ben elfogadott egy „chartát”, melyben pontos leírást ad a céljairól és konkretizálja ökumenikus karakterét. 1997-ben egy „aggiornamento” készül, melyben egy új, a szervezetre jellemzőbb struktúrát fogad el, mely ugyanakkor kellőképpen „szellős” is, s melynek révén elkerülhető a mozdulatlanságba való dermedés. Az életet a folyamatos megújulás az arra való törekvés jelenti számára, hogy minél inkább megőrizhesse spontaneitását s a céljaihoz való hűségét. Ennek jegyében került sor a csoportos munka megszervezésére. Ettől kezdődően az elnökség egy a tagok által demokratikusan megválasztott animációs csoportra támaszkodhat. A csoport mandátuma 4 évre szól, tagjain keresztül mind a nyugati, mind a keleti régiók képviselte megvalósul, ide értve az egyes országok nemzeti és társadalmi helyzetének sokszínűségét.

Ezen felül azt is elvárjuk a tagoktól, romáktól és gádzsóktól egyaránt, hogy legyenek elkötelezettek a „terepen” folyó munkában, a cigány közösségek társadalmi és lelki fejlődésnek előmozdítása érdekében.

A Nevi Yag című kiadvány elkészítését szintén egy kis csoportra bíztuk, mely egy nemzetközi szerkesztőséget jelent.

A CCIT ma nagy sebességen működik, mely lehetővé teszi számára a”régi jó szokások” meghaladását, s hogy ma sokkal inkább, mint egykor, a szabadság, a testvériség a váratlan helyzetekre adható érdek nélküli válaszok helye legyen, a Lélek által éltetve. A szünet nélkül érkező kihívásokra, a CCIT szándéka szerint azzal válaszol, hogy lelkiismeretes hűséggel ragaszkodik az evangéliumi ihletettséghez, melynek létét köszönheti.

×

...