Egy ország egy pasztoráció – Holland körkép 4.rész: Hídépítők

Jan van der Zandt MSC atyaHollandiában jelentős, mintegy 33 000 fős s szintó közösség él, a romák száma pedig kb. 12 000 fő. Velük közösségben él Jan van der Zandt atya, aki a Szent Szív Misszionáriusai közösség tagja. Kitekintő sorozatunkban az ő írását adjuk közre.

Az utóbbi évszázadban a lelkészek és nővérek által folytatott pasztoráció a plébániák irányába tolódott. Az Utazók, Szintók és Romák közösségének teljes mértékben a plébániai közösség tagjaivá kellett volna válniuk, saját identitásuk megőrzése mellett. A jelenlegi helyzet nem ezt mutatja. Nem mondhatjuk, hogy automatizmusként működik szíves fogadtatásuk, s hogy megtalálták volna helyüket. Egy kölcsönös és nagylelkű nyitásra lenne szükség annak érdekében, hogy lehetőséget tudjunk kínálni e népesség társadalomba, Egyházba való integrálására. Kívánatos lenne, hogy a Hollandiában élő Utazók, Szintók, Romák (akik 90%- ban katolikusnak mondhatók, ám a plébániával való kapcsolatuk laza )egy olyan képviselőt delegáljanak minden plébániába, aki szeretné megismerni, vagy aki már ismeri e népesség életét, kultúráját, szokásait és hagyományait, vagy aki maga is közülük származik. Ez a férfi, vagy nő tölthetné be a híd szerepét e csoportok és a plébánia között, az előbbiek saját szokásai, szertartásai, hitük megélésének különbözősége, s az utóbbi szigorúbb szabályai és szokásai tekintetében. A nemzeti lelkészségnél e képviselőket, delegátusokat „Christoffels”-nek nevezzük, vagy-is olyan személyeknek, akik Szent Kristófhoz hasonlóan a felebaráti szeretet és Krisztus szeretetének közvetítői.

Mert aki jót tesz, jót várhat. Mindig és egyre inkább…

 

Jan van der Zandt MSC atya

Forrás: Nevi Yag

 

×

...