Missziók találkozója

Esztergom_18.10.13.A Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt műhelymunkát szervezett az esztergomi Szent Péter és Pál Plébánián 2018. október 13-án. A cigánypasztoráció egyik alapeleme, a missziós lelkület állt a középpontban.

Berki Tamás előadásában a missziós lelkületből fakadó tanúságtétel erejéről beszélt. Isten Igéjének örömhíre belső átalakulást eredményez, megújítja az ember életét, munkáját és környezetét. Ez a belső dinamizmus közösségi tevékenységekben teljesedik ki, javát akarva azoknak, akikkel napi interakcióba kerülünk. Viszonzásul a közösségtől megtartó erőt, a mindennapok feladatainak elvégzésében pedig gyakorlati segítséget kapunk.
A csoportbeszélgetés folyamán a különböző a településekről érkezett résztvevők a közösségi munkájukban megjelenő tanúságtételről mint eszközről folytattak párbeszédet. Érintettük a kezdeti nehézségeket, a fokozatosság jelentőségét, a hullámvölgyek áthidalását, az Örömhír megerősítő voltát.
A második beszélgetés pedig módszertani kérdésekről folyt. Érdekes tapasztalatok találkoztak, hogy milyen megközelítésben érhetünk el tartósabb eredményt: ha a gyerekeken vagy a szülőkön, az édesanyákon vagy családok férfi tagjain keresztül szólítjuk meg a testvéreket? Egyetértés van abban, hogy a meggyőződésből fakadó tanúságtevő élet, a hiteles példaképek jelenléte lehet alapja a cigány testvérek megtérésének is. A gyerekek közt végzett misszióban különösen fontos a közösségi értékek átadása, hisz a jövőben ők maguk is tovább fogják azokat adni saját gyermekeiknek.
Ezt követően a missziók bemutatására került sor: esztergomi, dömösi, bajóti, ózdi, budapesti, csobánkai és piliscsabai csoportok életéről és tevékenységeiről hallhattunk beszámolókat.
Különösen fontos lépés a missziós csoportok tevékenységeinek összehangolásában, hogy megalakult a Boldog Emília Roma Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, amely kiemelten az oktatás, kultúra és hitélet területén fogja segíteni a testvéreket. Ezzel lehetőség nyílik országos hálózat kiépítésére is.
A találkozónak dicsőítés és szentmise is része volt.

Forrás: BCI

×

...