Megújulás a missziós lelkületben

A Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt kazincbarcikai helyszínén 2018. június 25-27. között tanulmányutat és műhelymunkát tartottunk.

A résztvevő hitoktatók, szalézi munkatársak, egyházmegyei referensek a régióból érkeztek, és a projekt együttműködő partnerei - Kassai Érsekség és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye képviselői – mellett a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye két kispapja is jelen volt.
A cigánypasztoráció egyik fő eleméről, a missziós lelkületről beszélt Szibig Ágnes TORG nővér. Saját szociális munkáján keresztül mutatta be, hogy a cigány testvérek hogyan szólíthatóak meg a számukra is fontos házasságon és családon keresztül. A köztük végzett misszió nem csak feladat, amire Ferenc pápa is buzdít bennünket, hanem kölcsönös öröm forrása is. A segített és segítő is rengeteg örömöt és áldást kap a lelkipásztori és a karitatív munka gyümölcseként.
Fontos kitekintésre adott lehetőséget a Kassai Érsekség beszámolója is: ismertették az egyház cigánypasztorációs bizottságának munkáját, a szalézi rend Bártfán végzett munkáját, a kassai Lunik telep és az eperjesi görögkatolikus központ életéről is szóltak.
A rendezvény másnap két műhelymunkával folytatódott. A szalézi lelkiség gazdag lelkipásztori és módszertani gyakorlatából kiindulva P. Andrásfalvy János SDB szerzetes, a Don Bosco Iskola tanárának vezetésével közös gondolkodás indult a résztvevők közt az erkölcsi érzék fejlesztéséről, majd az egyházzal és hittel kapcsolatos félreértések, „spirituális zsákutcák” türelemmel való kezeléséről.
A tanulmányút keretében ezúttal a körömi verbita misszióba látogattunk el. Itt a szerzetesek a plébániai szolgálat keretében foglalkoznak rászoruló gyerekekkel, együttműködve többek között a Romano Teatro Kulturális Egyesülettel. Továbbá a szomszédos Girincs községben tanodát működtetnek, ahol tanulási, életvezetési foglalkozásokon és szabadidős tevékenységeken keresztül segítik a gyerekeket. Fontos, hogy a gyerekek ráébredjenek saját tehetségükre, hogy lássák, előbbre juthatnak, és majd eltarthatják családjukat, amennyiben egy szakma birtokában lesznek.
Harmadnap a női szerepek kerültek középpontba. A műhelymunka a résztvevők saját tapasztalataira támaszkodott, hisz minden egyes cigány közösségben más hagyományok hangsúlyosak napjainkban. Keresve azokat a többségi társadalom tagjaival közös értékeket, amelyek utat jelenthetnek a rendszeres munkavállalás és a szaktudás elsajátítása felé, de megtartva háttérként az értékes családi összefogást is.
A cigánypasztoráció közösségi fellépést és kitartó munkát igényel. Ebben a munkában fontos, hogy a segítők saját képességeikkel is tisztában legyenek, saját határaikat megőrizzék, kiegyensúlyozottan álljanak a rászorulók rendelkezésére. Ezért Farkas Gábor családterapeuta és tréner vezetésével az önismeret lépéseiről és gyakorlatáról beszélgettek a résztvevők.

Forrás: BCI

×

...