Cigánypasztorációs találkozó Csíksomlyón

A Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekthez kapcsolódóan a Gyulafehérvári Főegyházmegye közreműködésével találkozót szerveztünk Csíksomlyóra. 2018. MÁJUS 23.

A találkozónak a Jakab Antal Tanulmányi Ház adott otthont. Az egyházmegyéből 10 paptestvér volt jelen, akik értékes tapasztalataikat osztották meg az egybegyűltekkel. Fontos kiemelnünk, hogy módszertani megosztásra különösen szükség van a többnemzetiségű területeken, hiszen az eltérő kulturális háttérből származó egyházközségi tagok egymás iránti érzékenyítése külön feladatokat jelent az egyházi szakemberek számára.

Sokszínűség jellemzi az erdélyi cigányságot, több hagyományait ápoló csoport él egymás mellett. Ezekről Bakó Béla Pál ferences szerzetesen beszélt a találkozó első előadásában. Kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk a csoportok belső dinamikájának mozgatóival, hogy a kommunikáció gördülékenyebb legyen, a kialakuló kapcsolatok tartósak maradjanak.

A kapcsolódás egyik formája az egyház szentségi életébe való részvétel. A többségi társadalomhoz képest a mély érzelmi megközelítés elfogadása segíti az együttműködést, ahogy ezt Márkus András plébános hangsúlyozta előadásában.

Az állami keretektől független, egyéni kísérés lépéseiről, az önbizalom jelentőségéről a felnőttek oktatásban Csapó Barbara beszélt. A Lehetőségek Iskolájának vezetője a felnőttek felzárkózását segítő munkája során szerzett tapasztalatait osztotta meg. Szituációs gyakorlatokkal igyekeztek a résztvevők ebbe a munkába belehelyezkedni.

A napot önismereti tréning zárta. Farkas Gábor a gyakorlatokban rámutatott, hogy a közösségi szolgálat biztos alapja az önismeret, hiszen saját képességeink felismerése tudja hatékonyan segíteni a rászorulót.

A projekt további programjainak ismertetése, a részvételi szándékok rögzítése után a Gyulafehérvári Caritas képviselőjével egyezettünk a másnapi szakmai programról. Ennek keretében meglátogattuk Ozsdola községet és bepillantást nyertünk a közösségépítő programba. Együttműködő partnerünk vezetőjével is találkoztunk Marosvásárhelyen, ahol a további szakmai megosztás részleteiről egyeztettünk.

BMA, BCI

×

...