Családi nehézségek, segítési lehetőségek

Augusztus 22-23-án vettünk részt a kárpát-medencei cigánypasztorációs találkozón, amelyet Esztergomban a helyi Roma Misszió székhelyén szervezett meg a Boldog Ceferino Intézet. A kétnapos képzésen volt intézménylátogatás, betekintést nyerhettünk a magyarországi gyámhivatal működésébe és szerepébe a családon belüli konfliktusok kezelésében, szó volt börtönpasztorációról, hajléktalanok támogatásáról, különböző missziós tevékenységekről, szentmisén vettünk részt és meglátogattuk a helyi roma közösséget is, ami érdekes tapasztalat volt számunkra.

Az együttműködési tréningen képviselve volt a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség és a Gyulafehérvári Caritas szervezete is.

Esztergom 2018.08.22.

Esztergomban való érkezésünk után, első programként meglátogattuk a helyi Gondviselés Háza Családok Átmeneti Otthonát, ahol egy rövid bemutatkozás után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységeiben kaphattunk betekintést. A terepszemlén egy számunkra hasznos és értékes beszélgetésben kapcsolódhattunk bele Hidas Ágnes intézményvezető moderálásával. A Máltai Szeretetszolgálatban dolgozó kollégák néhány szociális esetet ismertettek és beleláthattunk munkájuk nehézségeibe, szépségeibe. Szakmailag kapcsolódhattunk a Biztos Kezdet Gyerekházak működési elveihez és hasznos volt számunkra, hogy megismerhettük ezen házak szakmai vezetőjét, akivel a továbbiakban szakmai együttműködést tervezünk.

Terepszemlénket követően az ebédszünet után egy tömör, de értékes előadást hallhattunk a családi bántalmazás témájában. Kovács Piroska családterapeuta többek között a családon belüli erőszakról és kötődési nehézségek kezeléséről, gyerekbántalmazásról beszélt, ugyanakkor szakmai anyagot is kaptunk, melyet a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének honlapjáról (www.macsgyoe.hu) érhetünk el. A délutáni programban még volt egy előadás a gyámhivatal szerepe a családon belüli konfliktusok kezelésében témakörben, ahol Dr. Bertháné Dr. Szlatinai Zsuzsanna, a Pest megyei gyámhivatal vezetője hasznos információk mellett gyakorlati esetmegoldásokról is beszélt. Megtudtuk, hogy mennyire fontos egy jó, szakmai csapat kialakítása, ahol ki-ki a saját területén a legjobbat próbálja nyújtani, de ugyanakkor fontos, hogy a legnagyobb krízishelyzetekben se hagyjuk el „józan paraszti eszünket”. Jogállami folyamatok tisztultak le számunkra és jó volt hallani, hogy minőségi munkával és odaadással milyen sok pozitív eredményt lehet elérni ezen a nehéz területen is. Az egésznapos előadások és műhelymunkák után, a lelki töltekezésre is odafigyeltek a szervezők, külön áldásként éltük meg az esti szentmisét, melyben további erőt és lendületet kaptunk a cigányokkal való munkánkhoz. Az esti szentmise attól is különleges volt, hogy megtért roma testvérekkel találkoztunk, akik roma nyelven énekeltek és imádkoztak.

Izgalmas volt a vacsora utáni cigánysoron tett látogatásunk, jó volt megtapasztalni a bizalmi kapcsolatot a Boldog Ceferinto Intézet munkatársai és a helyi roma közösség tagjai között. Több otthonba is behívtak minket, így bepillanthattunk szerény életkörülmények között tengődő életükbe. Az itt élők nyitottsággal és érdeklődően fordultak felénk, idősek és fiatalok is szóba álltak velünk, sőt a gyerekek még táncoltak is és jó volt tapasztalni a lelkesedésüket a keresztény dalok fele. Egy ilyen intenzív nap után estére testünk, lelkünk, értelmünk telve volt egy pihentető alvásra.

Csütörtökön, a második nap a Cursillo lelkiséggel ismerkedtünk, Berecz Dénes szociális munkás, Paróczi Tamás és Szabó István, a börtöncursillo lelki vezetője börtönpasztorációs tapasztalataikról, élményeikről tettek tanúbizonyságot. A személyes hangvételű beszámolókból, vallomásokból érződött, hogy Isten kiválasztotta őket erre a feladatra, hiszen a börtön falain belül olyan nyitottsággal ülnek roma és nem roma emberek, amit nehéz kint megteremteni, mivel sok minden elveszi idekint a figyelmet a lényegről és a hangsúly is másra tevődik. A börtönt gyakran látogató szakemberek szerint a bűnt elkövető emberek többsége a börtönben találkozik a Jóistennel, a börtönben lakók szeretetnyelve a testi érintés, szükségük van az ölelésre. A börtönlakók nagy része azért van bent a fogdába, mert nem kapták meg azt a szeretetet, amit mi megkaptunk családunktól, barátainktól. Jó, hogy vannak ilyen emberek, apostolok, akik az örömhírt be tudják vinni a fogvatartottak megpróbáltatásokkal teli, nehéz hétköznapjaiba, akik ezáltal Isten végtelen szeretetét és az új élet erejét, reményét kaphatják meg. Amit még magunkkal hoztunk, az ötletek és az Alpha kurzus lehetőségét, mint evangelizációs eszközt a roma közösségek számára.

Schuller Csaba a „Csak Egyet Szolgálat” szociális munkása érdekfeszítő előadásában a szociális munka és a keresztény emberi szemlélet összefüggéseit kereste és rávilágított a szerephatárokra az etika fényében. A szakember részletesen beszámolt a hajléktalanok, szerfüggők társadalmi reintegrációjáról, majd interaktívvá tette előadását. A továbbiakban szívesen hallgatunk tőle előadásokat ezen téma kibontásában és kapcsolódunk be műhelymunkáiba.

Kemenes Gábor börtönlelkészként hasonló tapasztalatokat mesélt, mint a délelőtti előadók. Még hangsúlyosabbá vált számunkra ez a feladat, különösen a rendszerben való gondolkodás szemlélete, hogy mennyire fontos a börtön utáni életre való felkészítés rendszerének a kiépítése. Ezt átfordítva a mi mindennapos tevékenységeinkre, úgy gondoljuk, hogy ellátottaink számára is fontos, hogy felkészüljenek a szolgáltatásaink utáni életre, hogy közösen megtaláljuk helyüket és szerepüket a környezetükben, a társadalomban.

A találkozó keretében Kalányos Ottó római katolikus kispap, aki a Gyulafehérvári Érsekséget képviselte, fiataloknak a talentumokról írt könyvét mutatta be a jelenlévőknek.

Összességében nagyon hasznos, tartalmas és feltöltő két napot éltünk meg ezen a cigánypasztorációs képzésen, értékes emberekkel találkoztunk, ismerkedtünk, a szellemi táplálék mellett lelkileg is töltekeztünk, ezért hálás vagyunk, akik megteremtették, hogy Erdélyből is ott lehessünk.

Récsei Mária, Péter Szabolcs Gyulafehérvári Caritas

×

...