Cigánypasztorációs tréning Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely 19.05.24.Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt keretében együttműködési tréninget tartott a Boldog Ceferino Intézet a hódmezővásárhelyi Szent István Király Plébánián 2019. május 24-én.

A nap folyamán hallható kiváló előadásokból rendre a résztvevőkel folytatott termékeny eszmecsere bontakozott ki. Ezek nyomán számos, a cigány-magyar együttélés mindennapjait érintő kérdés fogalmazódott meg. Mindezekre az élénk párbeszéd révén olykor konstruktív válaszkísérletek is megfogalmazódtak.

A Bari Shej (Nagy Lány) hódmezővásárhelyi programját Borsiné Csontos Ilona szakmai vezető és Maksa Zsuzsanna vezető mentor mutatta be. Céljuk, hogy az iskoláskorú gyerekeket, kiskamaszokat megóvja attól, hogy idő előtt feladják iskolai tanulmányaikat, ami súlyosan érintené későbbi munkavállalási lehetőségeiket. A komplex program alapja, hogy a részt vevő pedagógusok, pszichológusok és segítőik gondoskodó szeretettel veszik körül a gyerekeket, éreztetve, hogy nincsenek egyedül, bármilyen problémájukban van kihez fordulniuk. Segítséget nyújtanak számukra az iskolai tanulnivaló elsajátításához, de többféle, rendszeres önismereti programban is részt vehetnek, melyeket profi szakemberek vezetnek. A diákok közötti közösség épülése is fontos cél, hogy ezáltal is segítsék a megfelelő szocializációs környezet kialakulását. A fiataloknak lehetősége van egyénre szabott segítségnyújtás (lelki beszélgetések, korrepetálás stb.) igénybevételére is.

Ösztönzik a gyerekeket, hogy talentumaikat fel tudják fedezni, ki tudják bontakoztatni. Szeretnék, ha a részt vevő fiatalok minél kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb felnőttekké válhassanak. Olyanokká, akik képese megállni helyüket az életben, akik tudják, hogy milyen értékeket képviselnek, és ezek által szívesen gazdagítják szűkebb-tágabb közösségüket is. Megfogalmazódott az igény arra, hogy a fiúk számára program is induljon, ám ennek kilátásairól egyelőre nem esett szó.

A napot két, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumhoz kötődő előadás foglalta keretbe. Köllő Sándor atya a kollégium római katolikus lelkipásztora arról szólt, hogy milyen fontos támogatást jelent a fiatalok számára a mentorprogram, melynek keretében egy arra felkészült idősebb kísérővel tarthatnak kapcsolatot az egyetemisták, főiskolások. Ez a személyes kapcsolat sokrétű segítséget nyújt számukra: tanulmányaikkal, életvezetési kérdésekkel, is fordulhatnak a melléjük rendelt segítőhöz. (A lelki nehézségeik kérdéseiben is útmutatást kaphatnak nehezebb esetekben akár pszichológustól is.) Hosszú távon nagyon építő számukra a bátorítás, megerősítés, biztatás, amiben ennek révén kapnak túl azon, hogy képesek megmaradni azon az úton, amelyen elindultak: eredményesen fejezhessék be felsőfokú tanulmányaikat, s legyenek képesek megállni helyüket az életbe. A mentorok átfogó, munkájuk elvégzéséhez szintén részesülnek szupervíziós támogatásban.

Kósa Lászlóné Tóth Krisztina átfogóan mutatta be a kollégium életét és eddigi működését annak sikereivel és nehézségeivel együtt. Elmondta, a SzoKeResz 7 tanéve során minimálisnak mondható a lemorzsolódás. A kik felvételt nyernek, általában kemény munkával valóban elvégzik a választott szakot, a szakkollégium tagjaként. Míg a mentor program kötelező, addig a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutatók fakultatívan a tutor programot is igénybe vehetik, amelyben a kísérőik főiskolai, egyetemi tanárok.

A Patrónus Programmal a kollégium igyekszik olyan középiskolásokat felkarolni, akik leendő tagjai lehetnek a Kollégiumnak. A T. E. S. Ó. (társadalmi együttélést segítő óra) pedig arra hivatott, hogy különböző középiskolákban rendhagyó osztályfőnöki órák keretében a békés egymás mellett élés fontosságára hívják fel a figyelmet. Különböző lelki és közösségi programok is segítik itt cigány és magyar fiatalok együttélését, kicsiben megvalósítva az integrációt.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott, a Keresztény Roma Szakkollégiumok hálózatába tartozó intézmény gazdag és változatos életéről, mélyreható gyümölcsöző munkájukra bővebb információ olvasható a http://szkrsz.hu világhálós oldalon.

A testvéries hangulatban zajlott műhelymunka ajándékait a Szent István templom esti szentmiséjében köszönték meg a résztvevők.

Bartucz Katalin

×

...