Tuzséri találkozó

Látogatás HuszártelepenA Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt keretében a tuzséri Művészetek Házában 2018. május 7-9. között tanulmányutat és műhelymunkát tartottunk.

A résztvevők bemutatkozása után a missziós lelkületről tartott előadás segítette a közös gondolkodás elindulását. Szabó László piarista szerzetes, a sátoraljaújhelyi Új Hely tanoda vezetője a cigány testvérek között végzett lelkipásztori munka alapjairól, küldetésről, a jelenlét felelősségéről tartott előadást.

Az egyházban való elköteleződés, a cigány testvérek mindennapokban való támogatása, az egész életen át való kísérés egyik jelentős formájáról, a szentségekhez való járulásról Juhász Imre, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs referense tartott előadást.

Másnap délelőtt Csapó Barbara, Lehetőségek Iskolájának vezetője, interaktív előadása során a cigány hagyományokat és a cigány néplelket ismerhettük meg jobban. A beszélgetés különös érdeme volt, hogy hodászi és nyírkátai résztvevők saját településük közösségeinek szokásain keresztül is bemutatták a cigány közösségek sokszínűségét. Ez nagy mértékben bővítette a jó gyakorlatok eszköztárát is.

Képzéseink során különös hangsúlyt fektetünk az egyházi, civil és önkormányzati szervezetek közötti együttműködések bemutatására. A nyírkátai Együtt Segítünk Egymáson Megyei Egyesület vezetői egy tánccsoport létrehozásával kezdték meg közösségformáló tevékenységüket. Ennek keretei között segítenek a tagok önbizalmát megalapozni, fellépéseik lehetőséget nyújtanak a tágabb környezet megismerésére, ösztönzik a továbbtanulást, segítenek a mindennapi helyzeteket közösségi szellemben megoldani.

Tanulmányutunk során az oktatás került fókuszba. A görögkatolikus egyház fenntartásában működő Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolát látogattuk meg Nyíregyházán, ahol megismerhettük az óvoda és általános iskola komplex nevelő és fejlesztő munkáját. Tanulmányi ösztönző rendszerük, állandó lelkiségi jelenlétük jelentősen kihat a Huszártelep lakóinak életére, megalapozva a hosszan tartó kiegyensúlyozott és rendezett élet lehetőségét. Új szempontokat ismertünk meg.

A romák oktatása kerekasztal beszélgetésen. A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola sorozatának aktuális alkalmához csatlakoztunk. Itt romák támogatásának tanodai, szabadidős, egyetemi szakkollégiumi és általános iskolai lehetőségei tárultak fel a hallgatók előtt.

A műhelymunkák keretében először az intézményi együttműködés színtereiről dr. Papp Tibor kisvárdai parókus segítségével folytattunk eszmecserét, kapcsolódva a nyíregyházi tanulmányút élményeihez. Itt kiemelten beszéltünk a közoktatás színtereinek lehetőségeiről, a személyes megszólítás erejéről. Kiscsoportokban tárgyaltuk még a különböző generációk bevonásának, a városi önkormányzattal való együttműködés lehetőségeit saját tevékenységi helyünkön a felvezetőben elhangzottak fényében.

A másik workshop keretében pedig a kárpátaljai együttműködő partnerünk képviselői vezetésével az informális kapcsolatok színterei, a "cigány táborok" mindennapjainak tapasztalatai nyomán próbáltunk meg nevelési szituációkat megoldani, tanácsadás lehetőségeit megjeleníteni egészségügyi és tanulási problémák esetében.

A résztvevők örömmel fogadták a bemutatott jó gyakorlatokat. Reméljük, hogy a frissiben tervezett találkozók alkalmával közösségeik tagjai is meg tudnak egymással ismerkedni!

Bángi-Magyar Anna

×

...