Boldog Ceferinóra emlékezünk

Ceferino_FecskeOBoldog Ceferino Giménez Malla (1861-1936), a cigányok védőszentjének életéről keveset tudunk, de vértanúsága mellett tanúságtevő élete ma is példaértékű. II. János Pál pápa 1997. május 4-én avatta boldoggá.

„El Pelé nagylelkű és nyitott volt a szegények felé saját szegénysége ellenére, becsületes minden tettében, hű népéhez és cigány származásához, különleges természetes intelligenciával és a tanácsadás adományával megáldott.” – mondta róla II. János Pál pápa a boldoggá avatáskor elhangzott homíliájában. Noha nem volt tanult ember, cigány és nem cigány gyermekeknek tanította hitünk alapjait, és a napi imádság fontosságát. A Világi Ferences Rend tagja lett 1926-ban.

A spanyol polgárháborúban más hitvalló papokkal, szerzetesekkel és laikusokkal együtt végezték ki. Kezében a rózsafűzért tartotta és ajkán „Éljen Krisztus király!” kiáltással halt meg.

Boldog Ceferino, könyörögj érettünk!

Forrás:

Patron Saint of Roma and Sinti

Married Saint: Bl. Ceferino Gimenez Malla

Kép: Fecske Orsolya

×

...