A remény helyei

CP kötet_2020Kocsis Fülöp érsek-metropolita ajánlását tesszük közzé, amelyben az új, hazai katolikus cigánypasztorációs helyszíneket bemutató kötetet ajánlja az olvasó figyelmébe.

Jézus az Isten országát mustármaghoz hasonlította, amely kisebb minden más magnál, de miután elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél.

A cigánypasztoráció első prófétáinak magvetése évtizedekkel ezelőtt igen jelentéktelennek tűnt. Alig volt látszatja a lelkipásztori jóakaratnak, amikor egy-egy pap igyekezett a tőle telhető odaadással segíteni egy-egy családon. Nem gondoltak szervezett munkára, valószínű, nem is ismerték azt a szót, hogy cigánypasztoráció. Tették, amire jó lelkük indította őket. Mára ez egészen megváltozott. A sok jó kezdeményezés egész országra kiterjedt hálózattá növekedett. A Boldog Ceferino Intézet képzést is szervez elkötelezett cigány és nem cigány emberek számára, hogy a jóakarat mellett minél nagyobb szakértelemmel is tudják végezni embermentő, gyermekmentő, családmentő munkájukat. Igen, életmentés ez. Nem a fuldokló kiemelése, annál sokkal több. Új élet, új remény átadása azoknak, akik arról addig soha nem is hallottak. S hogy ezt milyen sokféle módon, micsoda gazdagsággal lehet végezni, nos, erre pompás tanúságtevő a kézben tartott gyűjtemény. Ez sem a teljes palettát nyújtja, de ízelítő abból, hogy milyen sokan vannak, akik akarnak és tudnak segíteni. A beszámolók, a számok, a képek mögött arcok, személyek, sorsok vannak. Úgy tűnik, hogy a magvetés nem volt hiábavaló. A néhány éve alig látható buzgólkodásból terebélyes fa lett, amelynek árnyékában meghúzódhatnak az ég madarai. (Egy kedves történet szerint a cigányok régen madarak voltak, azért olyan szabadlelkűek mind a mai napig.)

Igen, Isten kegyelméből felnőtt a cigánypasztoráció fája, de még sok új ágat hajthat, s kell is hajtania. Ez a gyűjteményes kötet nem csak beszámol az eddig végzett munkáról. Ötleteket is ad, javaslatokat fogalmaz meg, lelkesítő példákat sorol, hogy igenis, lehetséges és érdemes energiát befektetni, áldozatot hozni embertársainkért, egymásért. Legyen az bármily apró is, a Mindenható gazdagon megáldja. Isten áldásáról szól ez a könyv, s annak közvetítője szeretne lenni a következő nemzedékek számára is.

+ Fülöp metropolita

 

×

...