Közös készület örömei

Referens találkozó 2020.01.21.Cigánypasztorációs találkozót tartottak január 21-én az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága és a Boldog Ceferino Intézet közös szervezésében. A találkozó fő témája az Eucharisztikus Kongresszusra való lelki készület, valamint a közösségek részvétele a 2020. szeptember 17-én tartandó cigánymisén volt. Ismertetették a Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt keretében létrehozott kutatási anyagokat is.

„Fontos életünk nagy kincseit ünnepelni: Istent, aki közöttünk van: erre készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.” – emelte ki köszöntőjében Székely János püspök, a Boldog Ceferino Intézet igazgatója. Több mint 60 egyházmegyei cigánypasztorációs referens, közösségvezetők, szerzetesrendi szolgálatok képviselői, valamint munkatársaik vettek részt a találkozón, ahol segítséget kaptak a cigány közösségek lelki felkészítésében a kongresszus ünnepére. János atya hangsúlyozta, hogy egy ilyen nemzetközi eseményen a hit ereje tapasztalható meg, amelyre a cigány testvérek is nagyon fogékonyak. Ezért igyekezzünk őket bevonni ebbe az ünneplésbe, amikor a „világ Urát kivisszük a nyitott terekre.”

A szeptember 17-én tartandó cigánymise, és az azt követő programok egyben a világ elé tárják azokat a kimagasló és úttörő jellegű kezdeményezéseket is, amelyekre méltán lehet büszke Magyarország: példának okáért Sója Miklós atya szentelte az első kápolnát a cigányoknak Hodászon, s a Biblia első teljes fordítása lovári nyelvre itt született meg. De ne feledjük a roma szakkollégiumok, a nemzetiségi kisebbségi középiskolák, vagy a cigány kisebbségi önkormányzatok rendszerét sem. Mindezek helyet kapnak Kelet-Közép-Európa múltjának és jelenének bemutatásában a kongresszus alatt.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita lelkipásztori buzdításában a kongresszus mottójához kapcsolódva a valós célra emlékeztette a hallgatókat: a végtelen Isten megismerése és megismertetése. A végtelen Istenben tudjuk elfogadni és szolgálni egymást, ha erre épül cigánypasztorációs szolgálatunk, gyümölcsöző lesz. De ehhez nélkülözhetetlen, hogy saját tapasztalatunk legyen róla, különben kimerül és visszaszorul a földre. A cigánypasztoráció célja az igehirdetés, nem a szociális körülmények javítása, hangsúlyozta Fülöp atya. „Végezzük imádsággal a munkát! Isten-tapasztatból fakadó elhivatottságból fakad a jó szolgálat.” S magában az Eucharisztiában tapasztalhatjuk meg a végtelent, csatolta vissza gondolatmenetét Fülöp atya a kongresszusi előkészületekhez.

Fábry Kornél atya előadását a kongresszus jelentőségéről gyakorlati tudnivalókkal egészítette ki, megkönnyítve ezzel a közösségvezetők szervezési feladatait. Több ezren regisztráltak már a kongresszusra, még Alaszkából is. A jelentkezés folyamatát már oktatóvideó is könnyíti a NEK honlapján. Nem érdemes sokáig várni, hiszen március 13-ig még kedvezményes jegyeket lehet vásárolni, május végéig pedig a csoportosan jelentkezők utazási kedvezményben részesülhetnek. A délután folyamán az egyházmegyei cigánypasztorációs referensek, rendi missziók, valamint a kassai és munkácsi egyházmegyék képviselői számoltak be eddigi felkészülésről és részvételi terveikről. Többen jelezték, hogy buszokkal terveznek érkezni főként a nyitó- és zárómisére, valamint a csütörtöki cigánynapra, amikor a szentmisén a lovári és egyéb cigány nyelveken is elhangoznak majd imák, valamint délután a magyar fakultáción lehetősége lesz a hazai cigánypasztorációnak bemutatkozni.

A találkozó másik fő témája a Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt keretében létrehozott kutatási anyagok ismertetése volt. A múlt év novemberében zárul pályázat keretében a Boldog Ceferino Intézet a hazai és a Kárpát-medencében folyó katolikus egyházhoz kötődő cigánypasztoráció jelenlegi helyzetét térképezte fel. A projekt két éve során a jó gyakorlatok megosztása mellett módszertani és szakmai töltekezésre volt lehetőség a találkozókon, s nem utolsó sorban érezhetően erősödött a cigánypasztorációban elkötelezetten dolgozók lelki közössége is. A kutatási anyagok a társadalomtudományok eszközeivel segítenek ezt a komplex szogálatot bemutatni, és nagymértékben előmozdíthatják a szakmai együttműködéseket az oktatás, a szociális segítségnyújtás, vagy akár a munkahelyteremtés terén. A cigánypasztoráció elsődleges célját, az Örömhír hirdetését mindig szem előtt tartva, igyekszik az Intézet a cigánypasztorációhoz kapcsolódó szerteágazó tevékenységek módszertani és pasztorációs támogatását biztosítani.

Az elkészült anyagok között szerepel az interjúkon és a projekt találkozóin lezajlott beszélgetések anyagából készült swot elemzés, melyet Oroszné Obbágy Rita mutatott be. Gyakran csak egy hajszál választja el a cigánypasztoráció erősségeit és gyengeségeit, viszont az előbbi is oly sok, hogy jó alapot ad a további megerősödésre. A jó alapot a „Minden ember az Isten remekműve – Isten nem teremt selejtet” című jó gyakorlatok gyűjteménye tárja elénk. Makkai László röviden vázolta a tanulmányban szereplő 44 település intézményeinek sokszínűségét, értékelve a megemlített országos oktatási, karitatív és gyermekvédelmi szervezetek külön felsorolását is. Hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a helyi igényekre válaszoló kezdeményezéseknél is az egymást kiegészítő segítő szervezetek együttműködése. Forrásműként szolgált a zárókutatáshoz a cigánypasztorációs kérdőív is összehasonlító elemzése is, melynek eredményeit Németh Zoltánné értő tolmácsolásában hallhattuk.

Előrelépési lehetőségekre mutat rá a szakmai ajánlásokat tartalmazó módszertani kiadvány is, melyet Bángi-Magyar Anna, a projekt szakmai vezetője ismertetett. A cigánypasztoráció az aktív jelenléten alapul, valós problémák megoldására törekszik, a karitatív tevékenységekkel kéz a kézben járva. De szükség van további hálózatosodásra, a tevékenységek láthatóbbá tételére, tapasztalatcserére, valamint egyformán fontos a segítők lelki támogatásának és a szolgálatok hosszú távú finanszírozásának biztosítása. Európai kitekintést, szervezeti és szakmai ajánlások ismertetését a zárótanulmány eredményei alapján Pocsai Bettina szociálpedagógus végezte.

A rendezvényt a határon túli társak mellett az evangélikus, református és pünkösdi cigánymissziók képviselői is megtisztelték jelenlétükkel.

A Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt anyagai a Boldog Ceferino Intézet honlapján elérhetőek.

Caritas in Veritate Bizottság és Boldog Ceferino Intézet

 

×

...