Református cigánymisszió a Felvidéken

A Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt balassagyarmati rendezvénye keretében június 24-én vendégünk volt Tóth Zsuzsanna, a Felvidéki Református Cigánymisszió referense.

A misszió önkéntesek bevonásával folytat evangelizációt, bibliaórák, táborok keretében igyekeznek a cigány testvéreket Krisztushoz vezetni. Tevékenységeiket két felszólítás hatja át: „Légy Krisztus tanítványa! Tégy Krisztus tanítványává!”. A misszió fontos feladata a helyi gyülekezetek érzékenyítése is, illetve a társadalomban jelen lévő előítéletek lebontásának segítése.

A társadalmi környezet nem könnyű terep arra felé sem, hisz jelen van az alkohol, a drog és prostitúció is, és a cigány közösségek szegregáltan is élnek. De az egyház missziós parancsból kapott küldetését ilyen körülmények közt is teljesíteni szeretné. Közösségi és szabadidős tevékenységek, identitás erősítő programok és missziós tevékenységek folynak immár 11 helyszínen. Törekednek az élménypedagógia eszközeivel színesíteni programokat, ezzel is segítve a rájuk bízottak fejlődését, akit többnyire tanulási nehézségekkel küzdenek. De csendes hétvégéket, szakmai továbbképzéseket is szerveznek a misszióban elkötelezett önkéntesek, munkatársak számára. Többek között részt vesznek a református egyház Szeretethíd rendezvénysorozatában is, amely valójában egy önkéntes nap.

A misszió sokszínűségéről és tevékenységeiről honlapjukon is tájékozódhatnak: refcm.sk

BMA

×

...