Verbita misszió Körömben

A verbiták missziós munkájának középpontjában a hit, a közösségépítés és az oktatás áll.

Kiemelt feladatnak tekintik a társadalom peremén élő szegények támogatását és a karitatív szolgálatot is. Magyarországi cigánymissziójukat az ország északkeleti részén, Dél-Borsodban, a Sajó folyó mentén, Köröm községben és az ottani plébániához tartozó falvakban kezdték el. (Girincs, Kiscsécs, Kesznyéten és Sajóhídvég) Ezeken a nagy múltú településeken különböző kultúrájú emberek éltek és élnek ma is együtt. A cigány családok egyre növekvő aránya a térségben erős feszültséget generál. A cigányság súlyos problémákkal küzd. A szegénység, a munkanélküliség, a rossz szociális körülmények, az alacsony szintű iskolázottság, a munkanélküliség, az ingerszegény környezet, a korán szülővé válás folyamata a legtöbb esetben rossz irányba terelik a nevelést. A verbita rend által fenntartott missziós iroda szisztematikus munkája kiutat mutat a Dél-Borsodban élő hátrányos helyzetű családok számára a teljes elszigetelődésből. A 2010 óta tartó munka eredményeként a falvakban gyermek- és családközösségek alakultak, létrejöttek hittan- és cursillós csoportok, de teret kapott a személyes, közvetlen kapcsolatra épülő családi evangelizáció is a verbita atyák törekvései nyomán. Ebben a komoly munkában önkéntesek is részt vesznek, akik saját idejüket, erejüket nem kímélve fáradoznak, hogy nehezebb sorsú embertársaik életét megkönnyítsék. Bíznak abban, hogy munkájuk által a misszióban részt vevőket hitre nevelik, Jézus Krisztushoz közelebb viszik, hogy az egyház aktív tagjaivá váljanak és a társadalom elvárásai szerinti élet felé közeledjenek.

További nem titkolt célja a missziónak a béke és az egyetértés megteremtése a társadalom különböző csoportjai között. Kezdetben családmisszióval kezdődött munkájuk, mára a gyermek és ifjúsági evangelizáció felé mozdult el. Három csoportban 70 gyermek jár rendszeresen hozzájuk, nyaranta 150 gyerekkel szerveznek táborokat. Az óvoda és az általános iskola az Egri Főegyházmegye fenntartásába került. Élelmiszert, ruhát nem osztanak, csak karácsonykor, ugyanakkor a vetőmag és saját konyhakert akcióban egyre több család vesz részt.

Helyi önkormányzatokkal, egyházmegyei karitásszal (vetőmag, saját konyhakert akció) szoros együttműködésben dolgoznak.

Honlap: http://www.verbita.hu/igazsagossag-beke-es-teremtes-megorzese

Csapó Barbara

Forrás: BCI

×

...