Új Hely Tanoda - Sátoraljaújhely

A piaristák 2016. őszén nyitották meg Sátoraljaújhelyen a tanodát, ahol egyik fő céljuk, hogy hogy a rendalapító Kalazanci Szent József szándékát beteljesítve a legszegényebbeknek is elvigyék Jézus hírét, s felkarolva őket, közösen keressék a teljes élet felé vezető utat.

2016 októberében megnyitotta kapuit az Új Hely Piarista Tanoda, ahol hátrányos helyzetű, főként cigány származású általános iskolás gyerekek (negyediktől nyolcadik osztályig) tanulnak délutánonként, hétfőtől péntekig. 2016-tól az önkormányzattól használatba kapott épületben végzik munkájukat, azonban saját házban szeretnének otthont adni a Tanodának. A piarista tanoda célja, hogy csökkentse a tanulók szociális hátrányokból fakadó nehézségeit, segítse iskolai előmenetelüket, növelje sikerességüket, segítő környezetben gazdag módszertani tárházával pozitív tanulási élményben részesítse a gyerekeket. A munka három tízfős csoportban történik órarendi beosztással, délutánonként négy órában. A tanoda tantestületét a város általános iskoláiban tanító kollégák adják, akik délelőtt is találkoznak a gyerekekkel, így megoldott iskolai előmenetelük közvetlen kísérése is.

Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat tagjaival közös tréningeken vesznek részt.

Honlap: https://ujhely.piarista.hu/tanoda/

Csapó Barbara

Forrás: BCI

×

...