Számá da Noj – Vigyázz Reánk Egyesület - Gilfalva

Tanoda, közösségi ház működik Gilvánfán Baranya megyében, az Ormánságban.

Kulturális, oktatási és szociális programok segítségével beás cigány gyerekek és felnőttek közösségeit szolgálja az egyesület, amelyhez a Nyitott Ház Tanoda és Közösségi Ház (Kászá Dăsztyisză) adja az otthont Gilvánfán és Magyarmecskén. Olyan oktatási programot alakítottak ki, amely sok szempontot figyelembe véve rövid-, közép- és hosszútávon is a megoldás irányába segít fordulni. Aktív jelenlétükkel segítik a halmozottan hátrányos helyzetű embereket, hogy a többségi társadalom értékeit megismerjék, megerősödjenek annyira, hogy tudjanak élni a lehetőségekkel. A társadalmi integráció felé fontos, hogy a gilvánfai gyerekek, fiatalok minél több olyan programban vegyenek részt, amely személyes boldogulásukat segíti. Az egyesület célcsoportja minden gilvánfai nehézsorsú felnőtt, fiatal és gyermek, főként a beás cigány származásúak. Itt is, mint szinte mindenhol, ahol cigányok élnek nagyobb létszámmal, a hátrányos helyzet oka a szinte általános munkanélküliség, az alacsony iskolázottság, illetve a település elégtelen infrastrukturális jellemzői: rossz közlekedés, gyenge intézményi és szolgáltatói ellátottság stb. A tanodaprogram főként az iskoláskorú fiatalokat és családjaik szólítja meg. Tevékenységeik, programjaik azonban az egész közösségre hatással vannak. Komplex teleprehabilitációs program megvalósulása is segíti a település lakóit, teszi kicsit élhetőbbé az életüket.

Iskolai lemorzsolódást megelőző tevékenységek és a közösségépítő szabadidős tevékenységek is fontosak.

Önkéntes program keretében külföldi fiatalok és roma egyetemi hallgatók csatlakoznak hozzájuk.

Kiemelt hangsúlyt fektetnek a szakmai munkában a heti értekezletre, reflexió és szupervízió biztosítására a tanoda munkatársai részére. Rész vesznek szakmai képzéseken, szervezetfejlesztő, csapatépítő tréningeken. Fontos a kapcsolattartás más intézményekkel (iskolák, civil szervezetek, hatóságok), valamint a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal, és az aktív részvétel az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat munkájában.

Honlap: http://www.szmca.hu/szama2.html; http://www.eszph.hu/?page_id=51

Csapó Barbara

Forrás: BCI

 

×

...