Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

A segítő jelenlét a kulcsa a nevelési-oktatási és szociális tevékenységet folytató Alapítvány tevékenységének

A Kaposfői Római Katolikus Plébánián Somos László plébános vezetésével 20 éve folyik az ott élő cigány kisebbség (kb. 1200 fő) körében közösségformáló és segítő tevékenység. E tevékenység hatékonyabbá tételének érdekében jött létre 2007 februárjában a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány, amely azóta is harmonikus összhangban működik a plébániával. Az alapítvány célja, működése alapvető keresztényi és emberi értékek mentén fogalmazódott meg, az emberi méltóság fontosságának hangsúlyozásával. Tevékenységeik oktatási és szociális irányban valósulnak meg.

A nevelési-oktatási tevékenység (Tanoda-program) a kaposfői plébánia udvarán lévő közösségi házban folyik már tíz éve, ahol cél a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók iskolai előmenetelének, továbbtanulásának segítése, önbizalom növelése mellett.

A szociális tevékenységek két fő központtal működnek: a kaposfő-vadászdombi közösségi házban, illetve a Kaposmérő-Baglas pusztai közösségi házban. Mindkét közösségi ház szegregált cigánytelepen található, ahol évek óta folyamatos segítői jelenlét mellett zajlik a közösségfejlesztés, hagyományápolás, illetve az életszínvonal javulásának a segítése.

Honlap: www.szenterzsebetalapitvany.hu

Csapó Barbara

Forrás: BCI

 

×

...