Lehetőségek Iskolája - Miskolc, Budapest

Miskolc-Avason a Lehetőségek Iskolájában hátrányos helyzetű felnőtteket segítenek az első nyolc osztály elvégzésében 2010. óta.

Miskolc-Avason 2010 óta a Nyitott Ház alapításával egy tanodát (Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület „Kereszt az Aszfaltdzsungelben Tanodáját”) befogadva, együttműködve az általános iskolás korosztály és felnőttek oktatása történik. Mindkét szervezet tagja az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózatnak. Küldetésnyilatkozata szerint a „Lehetőségek Iskolája az olyan társadalom peremére szorult felnőttek oktatását vállalja, akik felismerték, hogy marginális helyzetük hátterében iskolázatlanságuk is áll. Cél egy megrekedt szocializációs folyamat elindítása, amely a társadalmi integráció felé vezet. Az általános iskolai tanulmányaik befejezése után a tanítványoknak tudnak munkát vállalni, vagy be tudnak iratkozni szakmai képzésekre. Az ignáci pedagógiai alapokon nyugvó oktatás elsősorban önkéntesekkel valósul meg, s a személyes törődés és elfogadás légkörében történik. A mindennapi élet adta feladatokban használható tudás átadása a cél, azért, hogy csökkenjen a kiszolgáltatottság. Cél továbbá a világot megérteni akaró, saját sorsukat kézbe venni képes, önmagukat értékesnek érző emberek segítése az oktatás által. Fontos a közös munka során a családi szerepek, a roma identitás, a keresztény hit megerősítése. Ez a folyamat kihat a családok életére is: a tanulás és művelődés a családok mindennapjainak részévé válik, érték lesz a tanulás. Remény szerint ezek a roma családok a társadalom értékes, felelős tagjaivá válnak.”

Az együttműködés erejével tud eredményesen működni. Kezdetektől együttműködő partnerek: Don Bosco Szaléziak, Szent Ferenc Kisnővérei, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházmegyei karitász, Cursillo mozgalom, Boldog Ceferino Intézet.Ennek eredménye megmutatkozik abban, hogy a tanítványok könnyebben megtalálják a helyüket az egyházban, a plébánián, lelkiségi mozgalmakban.

Két saját koordinálású iskola mellett másik 4-5 településen oktatnak egyházi vagy civil szervezetek munkatársai. A közös alapokon nyugvó oktatás mellett a vizsgáztatás menete, követelménye egységes. Így elmondható, hogy a Lehetőségek Iskolája egy hálózat, amelyet a közös értékrend és segíteni akarás tart össze.

Jelenleg Esztergomban, Csobánkán, Arlóban, Bagon vannak együttműködő partnerek, akik megszervezik az oktatást a saját önkénteseikkel, magukénak vallják a jezsuita nevelési elveket, és az elvek mentén segítséggel felkészítik vizsgára a felnőtt tanulókat.

Honlap: https://jezsuita.hu/lehetosegek-iskolaja/

Csapó Barbara

Forrás: BCI

×

...