Elfogadlak Alapítvány - Arló

Szent Ferenc Kisnővérei önkéntesekkel is együttműködve Arlón is dolgozik a hátrányos helyzetű testvérekért.

Arló Ózd szomszédságában található, lakosainak fele roma származású. A munkanélküliség a kistérségben 20%, Arlóban eléri a 30%-ot. Alacsony a szakképzettek aránya, gyakori az írástudatlanság. A gyermekek nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási problémákkal küzd, céltalan. Az egész településen jellemző az aluliskolázottság.

Az Elfogadlak Alapítvány az itt élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekeknek nyújt a tanulást segítő és a szabadidő hasznos eltöltését megvalósító foglalkozásokat a Befogad-Lak és a Vár-Lak helyiségeiben. Nevéhez hűen fő céljai egyike a gyerekek, fiatalok és családjaik előítéletektől mentes teljes elfogadása és befogadása, mert a valódi szeretetben lehet növekedni. Körülbelül 50 családot látnak el.

Családi napközi, tanoda, tankert ad helyet a segítő, támogató jelenlétnek. De középiskolások és felnőttek tanulását is egyéni és csoportfoglalkozások keretében segítik.

Szívesen fogadnak önkénteseket, együttműködnek a Szalézi Szent Ferenc Társasággal és a Jézus Társaságával, a helyi önkormányzattal; tagjai az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózatnak.

Honlap: http://szfkisnoverei.communio.hu/

Csapó Barbara

Forrás: BCI

×

...