Isten küldöttei vagyunk a misszióban

UrakTóth István lelkipásztori munkatárs biztató szavait olvashatjuk

Napjainkban a mindennapok kihívásaival küzdünk. Elfelejtjük a legfontosabbat: az isteni kegyelmekre figyelés tudományát, a Szentlélekre való figyelést, az Istennel való együtt lélegzést. A szív békéje oly’ ritka jelenség lett, mert könnyen elengedjük Isten kegyelmének jelenlétét. Elvonja figyelmünket a világ forgataga.
Amikor missziós tevékenységet folytatunk, Isten küldöttei vagyunk. Lehetőségünk van Isten Országát hirdetni, oda vinni, ahol még nem járt. Legyen bátorságunk nyitott szívvel, nyitott lélekkel, Istennel együtt cselekedni, olyan fizetségért, ami mennyei, ami örök, ami valóban kegyelem.
Legyen erőnk szembenézni Istennel, önmagunkkal az imádságban, hiszen ez az igazi erő, a mennyei, ami betölt szolgálat közben is.
Ne féljük szeretni, megbocsájtani, mert ebben fogunk igazán teljessé válni és magunkra találni Isten segítségével
Adja Isten, hogy így legyen! Ámen.

 

Tóth István

 

×

...