Segítő jelenlét – cigánypasztorációs találkozó volt Balassagyarmaton

beszélgetésJúnius 24–26. között a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Boldog Ceferino Intézet szervezésében (EFOP-5.2.2-17-2017-00046 Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében című projekt által támogatott rendezvény sorozat keretében) Balassagyarmaton, a Szabó József Tanulmányi Házban került sor egy három napos cigánypasztorációs találkozóra, amelyre Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek résztvevők

A találkozó fókuszában a segítő jelenlét megélése és jelentősége állt. Az alkalom szakmai vezetője Bángi-Magyar Anna, az intézet munkatársa volt.

Az első délelőttön a Ceferino Intézet tevékenységeinek és feladatainak bemutatása után a rendezvénynek otthont adó gyülekezet lelkésze, Bartha István, e sorok írója is lehetőséget kapott arra, hogy megossza egyháza cigányok közti munkájával kapcsolatos tapasztalatait, örömeit. Ezt meg is tette Bakay Péter cigánymissziós referens legutóbbi jelentése, valamint néhány ilyen jellegű munkát végző kollégája kiegészítő tájékoztatása alapján.

Délután a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai, Gúth Melinda és Kalmár Ildikó, majd Tóth Zsuzsanna, a felvidéki református cigánymisszió referense, végül az őrhalmi általános iskola igazgatója, Bozsonyik János osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel.

Kedden meglátogatták a Szalézi Oratóriumot, ahol Szlávik Adél vezetésével műhelymunkát végeztek.

műhelymunka

Az utolsó, szerdai nap délelőttjén Deák Ferenc börtönlelkész és Kósa László, a Boldogasszony Misszió munkatársa tartottak előadást. Ez a misszió munkás fiatalok evangelizálására köteleződött el az ország több pontján.

A jelenlévő partner szervezetek képviselői ajándékba kapták Székely János püspök két cigánysággal foglalkozó kötetét: egy cigány népismeretet és egy cigány fiatalok számára összeállított evangélizációs, imádságos és liturgikus könyvet. A szerdai ebéd után a résztvevők Szécsénybe mentek, ahol a Ferences Szegénygondozó Nővérek szolgálatának megismerésével folytatták programjukat a Betánia Idősek Otthonában és a rimóci misszióban.

Bartha István

Fotó: Bángi-Magyar Anna

Forrás: evangelikus.hu

×

...