Konferenciát rendeztek az erdélyi cigánypasztoráció jegyében

Templomtorony„Cigánypasztoráció Erdélyben” Szakmai konferenciát szervezett a Gyulafehérvári Egyházmegye Pasztorációs Bizottsága és a Gyufalehérvári Caritas 2019. június 10-11. között Gyergyószentmiklóson.

A köszöntők után Dr. Raț Cristina szociológus az országban tapasztalható társadalmi leszakadásról beszélt, a struktúrákból adódó nehézségekről, a felemelkedés, felzárkózás lassú megvalósulásának okairól.

A magyarországi Boldog Ceferino Intézet tevékenységeiről Bángi-Magyar Anna beszélt, bemutatva a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztorációs intézetének jelenlegi helyzetét és tevékenységi köreit. Dúl Géza atya a cigányok közt végzett pasztorációs tevékenységek megalapozásáról beszélt.

A csoportbeszélgetéseken az előadások fényében igyekeztünk saját tevékenységi területünkön új lehetőségeket keresni.

A kerekasztal beszélgetés tanúsága szerint is számos eredmény mutatkozik a cigány testvérek körében, annak ellenére, hogy sok nehézség adódik a hétköznapokban, és nagy akadályt jelentenek az előítéletek is.

A Csemer házaspár és Demeter István kispap szavai is nagy tanúságtevő erővel bírtak, Isten jelenlétéről tettek bizonyságot életük minden eseményében.

A lelki közösséget erősítette a misén való részvétel is.

A konferencia létrejöttét nagy mértékben inspirálta a Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt, amelyben a szervezők együttműködő partnerként vettek részt. A további együttműködési lehetőségeket keresve, és a 2019. augusztusában Szombathelyen megrendezendő országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatra való meghívással zárult konferencia.

Forrás: BCI

×

...