Hitoktatás apró falvakban

HernádvécseA Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt keretén belül 2019. május 7-9. között műhelymunkával egybekötött tanulmányutat szerveztünk Hernádvécse, Szemre, Fáj és Fulókércs településekre. Az óvodai és általános iskolai hitoktatás, illetve a lakásotthonokban nevelt gyermekek és nevelőik lelki támogatásának lehetőségeit és gyakorlatait vizsgáltuk.

Célunk kifejezetten állami fenntartású közoktatási intézmények meglátogatása volt. Ezekben az intézményekben különösen fontos a hiteles hitoktató, a támogató kapcsolat a helyi lelkészekkel, papokkal, valamint az együttműködés a pedagógusok, az egyházak, a tankerület és az önkormányzat között. Napjaink közoktatásának kihívásairól számoltak be a megismert intézmények vezetői.

Koscsó Miklós mutatta be a Hernádvécsei Körzeti Általános Iskolát. Igyekeznek személyre szabottan, változatos pedagógiai módszerek alkalmazásával, segítő figyelemmel nevelni a gyermekeket. Előadásában vázolta a három településről származó, javarészt halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolájának mindennapjait, a 10-15 % lakásotthonban élő gyermek nevelésének különlegeségét. Számukra az iskolaotthon a legmegfelelőbb oktatási-nevelési forma. Jó eredményeket érnek el a szülők bevonásával, közösségépítéssel is.

A Liget Lakásotthon mindennapjait Orosz Istvánné mutatta be. A problémák mellett kiemelte az görögkatolikus egyház támogatását, amely nagyban segíti a nevelők lelki és szakmai megújulását is. Szűcs Béla parókus pedig az állandó rendelkezésre állásról, a biztos talajt vesztett fiatalok körében a figyelmes meghallgatás jelentőségéről beszélt. Nagy hiányként említette, hogy a továbblépési lehetőségek hiányában jó példákat felmutatni a gyermekek számára, illetve a droghasználat okozta problémákra is kitért.

Másnap Szemere település intézményeivel ismerkedtünk meg. Az Általános Iskolában Szilvási Ildikó intézményvezető vezetett körbe, behallgattunk az éppen folyó matematika és testnevelés órákba. Itt is találkoztunk az elkötelezett pedagógusok lelkesedésével és kitartó munkájukkal, melynek köszönhetően a település hátrányos helyzetű tanulói jelentős fejlődést érnek el. A hitoktatás jelentősen hozzájárul az általános erkölcsi normák elsajátításához, a műhelymunkában ennek tényezőit gyűjtöttük össze.

A következő műhelymunka keretében az óvodások hitoktatásának eszközeit gyűjtöttük össze. A gyermekek kicsinysége épp hogy nem egyszerűsíti, hanem nehezíti a feladatot, hisz életükből vett példákkal kell az isteni szeretet valóságát érzékeltetni velük. Borisz Sándorné immár 20 éves hitoktatói tapasztalattal vezette a foglalkozást.

Szepesi Szilárd parókus Baktaték, illetve a környező települések együttműködési gyakorlatait mutatta be, majd a résztvevők tevékenységi helyeinek adottságaiból kiindulva, közösen próbáltunk további együttműködési lehetőségeket keresni, ezennel pasztorális szempontokat előtérbe helyezve.

A napot Késmárki Zsolt, az SZGYF társadalmi kapcsolatokért felelős referensének előadása zárta. Bemutatta, hogy állami oldalról milyen lehetőségek vannak az intézmények lelki gondozóinak támogatására, valamint az Osztozó programsorozat sokszínűségét is láthattuk.

A rendezvény harmadik napján két apró település, Fulókércs és Fáj iskoláit látogattuk meg. Fulókércsen két tanteremben négy osztály komplex oktatása folyik, Makranczi Sándor vezető érzékeltette a nagyszerűségét eredményeiknek, amelyeket nehéz anyagi feltételek között, eszközök hiányában, de személyre szabott kísérés útján érnek el. Sajnos ez utóbbi híján a tanulók előmenetele gyakran nem töretlen egy ráépülő, más településen folyó képzésen.

Az óralátogatás különleges élmény volt: Borisz Sándorné négy évfolyam tanulóit párhuzamosan tanítja egyszerre. Nagy jelentősége van az énekeknek, közösen mondott imáknak, ünnepekre készített műsoroknak is.

Fáj településen egy hasonló iskolában voltunk: Czimbalmos Krisztina bemutatta az egyre gyarapodó tanulói létszám okozta kihívásokat, beszélt az támogató önkormányzatról és más egyesületekről, akik adományokkal segítik a tanulókat és családjaikat egyaránt. Fájban meglátogattuk a rongyszőnyeg műhelyt és varrodát, vázolták számunkra a közmunkaprogramot, az önkormányzat szociális törekvéseit is.

A nap Szemerén zárult, ahol Farkas Ferenc polgármester a település munkahelyteremtő törekvéseiről, az idegenforgalmi lehetőségekről, a növekvő gyermeklétszám okozta kihívásokról, a környező településekkel való együttműködésről, a régió adottságairól beszélt.

 

Forrás: BCI

×

...