Ózdi körkép

Ózd_19.01._1A Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében projekt keretén belül 2019. január 9-10-én szakmai rendezvényt tartottunk Ózdon. A szakmai rendezvény fókuszában Ózd város egyházi, civil és önkormányzati szervezetei közötti együttműködés állt, valamint gyermekvédelemi és közoktatási tapasztalatcsere. A résztvevők között köszönthettük együttműködő partnereink közül a Munkácsi Egyházmegye és a Gyulafehérvári Caritas képviselőit is.

Előadásban mutatta be a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézményt Lónárt Csaba Attila igazgató. A Miskolci Egyházmegye szociális intézménye a zempléni és abaúji területeken látja el a gyermekvédelmi feladatokat, kiterjedt nevelőszülői hálózat, 11 lakásotthon, utógondozás és az új Szent Tekla Lakásotthon (leányanyák és csecsemők számára) tartozik hozzájuk. Részletesen bemutatta a működési alapelveket, a hitélet, a magyar és a cigány kultúra, a családi életre nevelés sarokpontjait is. A keresztény szemléletű, egyénre szabott segítés, a közösségi életre nevelés hatja át munkájukat. Igen érdekes betekintés kaptunk a nevelt gyermekek pályaválasztással kapcsolatos nehézségeibe is.

A magunkkal hozott családi szokások, neveltetés meghatározó voltáról beszélt Mischinger Ferenc plébános. A hétköznapokban nagyon sokat segít, hogy a nyitott odafordulás képességét szüleitől tanulhatta meg, így lelkipásztori munkája során könnyen együtt tud működni a jó közösségi kezdeményezések tagjaival, és a nehézségek leküzdésében pedig a közös nevező keresése segíti. A plébánián támogatóan segíti a különböző lelkiségi, hitéleti és karitász csoportokat.

Az Ózdi segítő szolgálatok találkozója örömteli találkozás volt a résztvevők számára: mintegy 40 fő gyűlt össze (a havazás ellenére), hogy rövid bemutatkozás után lehetséges együttműködési lehetőségekről beszélgessenek. A Ceferino Intézet képviseletében Bángi-Magyar Anna moderálta a találkozót, ahol többek között három alapítvány, egy egyesület, szeretetszolgálatok, kisebbségi önkormányzat, két általános iskola, három lelkiségi csoport képviseltette magát. Élénk diskurzus alakult ki az egyes csoportok céljairól, szükségleteiről, majd további közös találkozók kifejezett igényével zárult a találkozó. Közös programunk misehallgatással zárult.

A rendezvény második napján terepszemle keretében az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskolát látogattuk meg. A nagy múltú iskola tanulóinak több mint 90 %-a roma származású. Speciális pedagógia programmal, számos a családoknak nyújtott támogató és karitatív segítséggel, zenei képzéssel, sportolási lehetőségekkel igyekeznek a felzárkózást segíteni. Az iskolának nem csak az főegyházmegyei fenntartóval, de a városi önkormányzattal és az egyházközséggel is jó a kapcsolata. Kiemelten fontos az esztétikus környezet, az egységes nevelői-alkalmazotti csapat, a gyerekek bevonása a környezetük fejlesztésébe, szépítésébe, és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás is.

Kocska Ágnes igazgató bemutatta az iskola történetét, kapcsolatrendszerét, azokat a módszertani fogásokat, amelyek kiemelten segíthetik a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését. Talán nem meglepő, hogy az infokommunikációs eszközök használata és a személyes odafigyelés egyaránt fontos napjainkban ahhoz, hogy motiválni tudják a gyermeket. A tanulás és a szakmák elsajátításának fontosságára irányítják a figyelmüket, táborok és a testvériskolák meglátogatásával pedig további távlatokat is nyújtanak a tanulóknak.

Záró programunk a Common Vibe Egyesület bemutatkozása volt. Ez a kis csapat a zene és más művészeti ágak műveléséből fakadó közös pozitív és megerősítő élményéhez igyekszik segíteni a gyerekeket. Az önkéntes munkát végző vezetők segítenek a gyerekeknek a bennük rejlő tehetség kibontakoztatásában, egymás iránti nyitottságra és elfogadásra ösztökélik őket, és táborok, utazások során a közösen létrehozott zenei anyagok örömével gazdagítják egymást.

Forrás: BCI

×

...