Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében - egyházi és civil szakemberek szociális érzékenységének növelése

boldogceferinointezet.hu - EFOP-5.2.2-17-2017-00046

Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében - egyházi és civil szakemberek szociális érzékenységének növelése
Megvalósítási időszak: 2017.12.01. - 2019.11.30.
Megítélt támogatás: 49 982 350 Ft

Projektünk célcsoportjába a cigánypasztoráció terén Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában tevékenykedő egyházi és világi szakemberek tartoznak (papok, szerzetesek, hitoktatók, egyházközségi munkatársak, civilek, stb.). A programokon elsősorban a Boldog Ceferino Intézet magyarországi tapasztalatai szerint, egyházi módszertan alapján kialakított tematikát követünk, így az elsődleges célcsoportba értelemszerűen az egyházi szakemberek tartoznak, a világi munkatársak alkotják a projekt másodlagos célcsoportját.

A cigánypasztoráció eredményes megvalósításának előfeltétele a befogadó társadalom és a romákkal foglalkozó szakemberek érzékenyítése. Az érzékenyítő foglalkozásokat, tréningeket teljesítő szakemberek jóval eredményesebben vehetnek részt az adott tevékenységekben, hiszen tisztában vannak a mentoráltak, illetve pasztoráltak szociális és beilleszkedési problémáival. Az Intézet a projekt sikeres lebonyolítását követően olyan kiértékelt anyaggal dolgozhat tovább, ami teljes mértékben személyre szabott, mind a hazai, mind a külföldi partnerek dolgozhatnak a megkapott anyaggal, melynek megléte kiemelten segíti munkájukat, elhívatásukat.
A fenti módon alkalmazott, közösen fejlesztett anyag és módszertan segítségével véleményünk szerint eredményesebbé válik a mélyszegénységben élő pasztoráltak felzárkóztatása, valamint a cigányság jóval nagyobb számban lesz bevonható a jövőbeni programokba. Nő a papság és a társadalom szociális érzékenysége, amely nagyban hozzájárul a felzárkóztató programok sikeres megvalósításához.

Az intézet munkásságát bemutatva a projektben az érzékenyítés nem megfelelő kezelésének/helyzetének problémájára kívánunk rámutatni. A cigánypasztoráció elengedhetetlen része az érzékenyítés, mivel alapvető problémaként merül fel az, hogy a papság és az egyházközösség érzékenysége alacsony, a hátrányos helyzetű rétegek elől elzárásra kerül a lelki élet, a lelki gondozás. A felzárkóztató programok önmagukban működnek, alacsony eredményességgel, illetve a programokat követően alig érzékelhető a változás. Ezeket a problémákat szeretné az Intézet felmérni mind itthon, mind külföldön, majd ezeket az ismereteket felhasználva a kutatás eredményeképpen olyan fejlesztési folyamatot és anyagot előállítani, amely a fejlesztendő kompetenciákat kiemelten kezeli és hatékonyan hozzájárul a szociális érzékenység növeléséhez az érintett területeken.

A jó gyakorlatok bemutatása, a szakmai tervben bemutatott tevékenységek, programok és a kutatás eredményeképpen létrejövő kidolgozott javaslatokat és megoldási formákat alkalmazva kívánjuk fejleszteni a bemutatott területet. A megoldás egyik alappilléreként a projekt keretében az egyházi érzékenységet fejlesztjük. Az egyház meglévő hálózatát használjuk az érzékenység erősítésének alapjául, a papságon keresztül szólítjuk meg a hátrányos helyzetű leszakadó rétegeket és érzékenyítjük az egyházközösségeket.
A projekt eredményeképpen a felzárkóztató programok mellett a pasztorációban érintett romák a lelki gondozással kapcsolatos szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, nő a papság és az egyházközösségek érzékenysége, új elemek/szolgáltatások jelennek meg a hátrányos helyzetű lakosság számára az egyházközösségi életben, valamint tartósan csökken a szegregáció, nő a felzárkóztató programok eredményessége.

A projektet kéttagú konzorcium formájában valósítja meg a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Boldog Ceferino Intézet.

×

...