Képzési tájékoztató és jelentkezési lap a KÉPZÉSEK menüpontban!

Nyáron lezajlottak a felvételi elbeszélgetések.  Ősszel ismét elindulnak cigánypasztorációs alapképzéseink, három helyszínen: Esztergomban, Kazincbarcikán és Máriapócson. Esztergomban és Kazincbarcikán még várunk jelentkezőket.

Képzések helyszíne és időpontja:
Máriapócson a Máriapócsi Lelkigyakorlatos és Zarándokházban (Kossuth tér 17.) az első képzési alkalom szeptember 1-3- ig volt, legközelebb október 27-29-én lesz.
Kazincbarcikán a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégiumban (Kazincbarcika, Május 1. út 11.) október 13-15-én lesz.
Esztergomban a Boldog Ceferino Intézetben (Simor János u. 128.)  október 27-29-én lesz.

További két helyszínen tervezzük a képzés elindítását: Máriabesnyőn és Hódmezővásárhelyen.
 A képzésről bővebb információt a Képzési tájékoztatóban olvashat. Jelentkezni a szokásos jelentkezési lapon lehet.

Kaposváron folytatódik a korábban elkezdett képzés, a következő alkalmak időpontja egyeztetés alatt áll.

2016-ban öt helyszínen zajlottak a képzések  az ország különböző pontjain. 2016 novemberében és decemberében vizsgáztak az első résztvevők. Közülük 85 fő vette át a tanúsítványát sikeres vizsgáról 2017. március 19-én Esztergomban a Bazilikában dr. Erdő Péter bíboros atyától. 

BCI

vonal

BOLDOG CEFERINO INTÉZET

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014. december 3-i ülésen alapította meg a Boldog Ceferino Intézetet, melynek elsődleges feladata a cigányok lelkipásztorkodásával megbízott lelkipásztorok és lelkipásztori munkatársak tevékenységének segítése, számukra képzések és konzultációs fórumok biztosítása.
2015 - ben  az ország 6 pontján 130 résztvevő számára indult el a „Hit iskolája” címmel  cigánypasztorációs munkatársak képzése. Lebonyolításában egyházi és világi személyek, cigányok és nem cigányok, egyaránt nagy lelkesedéssel vesznek részt. A tanulók számára is nagy örömöt jelent ez a képzés. Nem csupán a munkalehetőség lebeg előttük, hanem egy belső késztetés, hogy szolgálják az Istent, valamint az egyház és a cigányság ügyét. A cigány közösségek nyitottan fogadták a kezdeményezést és olyan helyszínekről, ahol már évek, évtizedek óta folyik cigánypasztoráció (Esztergom, Hodász, stb), illetve a cigánypasztorációba most bekapcsolódó településekről (Mezőkovácsháza, Alsóhodász, stb. ) nagy számban jelentkeztek képzésünkre.

Jelenünk
2016-ban zajlottak a képzések öt helyszínen az ország különböző pontjain. 2016 novemberében és decemberében vizsgáztak az első résztvevők. Közülük 85 fő vette át tanúsítványát sikeres vizsgáról 2017. március 19-én Esztergomban

Néhány vélemény

...a résztvevőktől:
„.Ezek a cigány emberek, akikkel a képzés során találkoztam, jó úton járnak, jó felé haladnak. Jó érzés köztük lenni, őszinték, nyitottak, barátságosak. Az előadások érthetőek és érdekesek, felérnek egy jóféle apostolkodással. Remélem, hogy az év leteltével is kapcsolatban tudunk maradni, indíttatást és ötleteket adva egymásnak.”
(Fáyné Bruszt Anna … nem cigány asszony)

„A képzésben az egyház átkaroló, gondoskodó szeretetét érzem. Nagyon fontos és mély dolgokról hallunk, úgy hogy egy átlagos cigány ember is megérti. Amikor minket cigány embereket felkér az egyház, hogy a pasztorációban legyünk munkatársak, akkor úgy érezzük, hogy mi is fontos építői vagyunk az Isten országának.”
(Csemer Csaba)

...az előadóktól:
„Véleményem szerint, a testvérek számára nagy öröm, hogy e képzésen részt vehetnek…. Erős bennük a vágy, hogy tanuljanak, új ismereteket szerezzenek. A képzésen nem csak tanulnak, hanem közelebb kerülnek Istenhez és egymáshoz. A találkozás során közösséget láttam bennük, amelyben szép, értékes kapcsolatok vannak. Ebből következik, hogy ez a képzés nem csak egy program, hanem egyfajta lelkigyakorlat és közösségépítő alkalom is számukra.”
(Gyöngyösi Gyula)

„A Boldog Ceferino Intézet roma lelkipásztori munkatárs képzésén nagy benyomást tett rám az, hogy a roma munkatársak, akik a pasztorációban évek óta elkötelezetten dolgoznak már, most néhány jól eltalált, egyszerű mondattal, gesztussal szinte gyorsítva vezetik be az Egyházba az újakat. Szinte sűrítve adják át tapasztalatukat, az egyházban még járatlan, de odavágyó újaknak. Ilyenkor az az érzés támad bennem, hogy megérte az éveken át tartó küszködés. 
A közmunkaprogramban az lepett meg a legjobban, hogy felszólítás nélkül legtöbbször ők maguk hozzák szóba az szentségek iránti igényüket.  Egyik fizetés alkalmával karácsony előtt egy kis szentképet és egyszerű ajándékot (két decis üveg lekvárt) nyújtottunk át a munka végeztével, és egymás után oldalogtak oda hozzám, hogy gyónni szeretnének. Volt, aki 20 éve nem gyónt, vagy még soha nem gyónt. Másik alkalommal anélkül, hogy én hoztam volna szóba, keresztelésre, házasságrendezésre jelentkeztek. Ha mi csináljuk, akkor ez több, mint puszta munka.”
(Dúl Géza atya Váci egyházmegye)
☛  ☛  ☛ 
A Boldog Ceferino Intézeten keresztül, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015-ben  támogatta az Egri Cigánypasztorációs Konferenciát, a Máriapócsi Cigány Búcsút és Lelkigyakorlatot, valamint az esztergomi cigánygyerekek nyári táborát.

BCI


A képzés tematikájának főbb elemei:
Bibliaismeret,
Szentségtan,
Keresztény erkölcs,
Hitünk igazságai (Apologetika),
Lelkiség, Imádság, elmélkedés, keresztény életvitel a hétköznapokban
Romológia,
Evangelizáció és Cigánypasztoráció,
Szociális és karitatív munka alapjai,
Önismeret, Konfliktuskezelés,
Urbanitás, Énekek, Alap imádságok…

Képzési helyszínek:
Alapképzés
Esztergom, Máriabesnyő, Máriapócs, Kazincbarcika (Miskolc), Vác. Ezen az öt helyszínen 2016 novemberében és decemberében zajlottak a vizsgák. 2016-ban indult a képzés az alábbi helyszíneken: Hódmezővásárhely és Kaposvár.
Papi, szerzetesi képzés
2016. december 14-én cigánypasztorációs képzés indult Budapesten papok, szerzetesek és hitoktatók számára.
2017-es tervek között szerepel:
Újabb csoport papi, szerzetesi képzés elindítása a felmerült igények szerint. Alapképzés indítása: Kazincbarcika, Máriapócs, Hódmezővásárhely, Esztergom, Erdély illetve Felvidék.
Jelentkezni folyamatosan lehet. Amennyiben összejön egy újabb csoport (minimum 15 fő) más helyszínen is indítunk képzést.

Oktatóink:
Andrásfalvy János (SDB), Bari József, Dúl Géza atya, Egri Tibor atya, Gyöngyösi Gyula, Hidász György Izrael diakónus, Lukács Anikó, Juhász Imre atya, Koós Ede atya, Kunszabó Zoltán diakónus, Makkai László atya, Márta nővér (TORG), Michels Antal atya, Mosolygó Tibor atya,  Orosz Atanáz püspök, Somos László atya, Szabó László (SP), dr. Székely János püspök, Tóth István, Tóth László...

Partnerkapcsolataink:
A képzés, az oktatók valamint a közmunkaprogram keretein belül több katolikus, görögkatolikus plébániával, szerzetesrenddel, civil szervezettel tartjuk a kapcsolatot és dolgozunk együtt. (Plébániák, közösségi házak, intézmények a Váci egyházmegye, Egri egyházmegye, Kaposvári egyházmegye, Szeged-Csandádi Egyházmegye, Budapest-Esztergomi Egyházmegye területén, szerzetesrendekkel: jezsuita rend, marista rend, ferences rend több női és férfi ága;  zarándokházak: Máriapócs, Kaposszentbenedek, Máriabesnyő, Vác, és civil szervezetek: Otthon Segítünk Alapítvány, stb. Részletesen lásd  a honlapunkon)


Boldog Ceferino Intézet
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
postacím: 2500 Esztergom, Simor János utca 128.
info@boldogceferinointezet.hu
www.boldogceferinointezet.hu

Boldog Ceferino

CeferinoCeferino Giménez Malla, cigány nevén el Pelé 1861-ben született Spanyolországban. Szülei vándorcigányok voltak, ő maga nem tudott írni-olvasni. Sokszor ment koldulni is, és sokat éhezett. Miután apja elhagyta családjukat, Ceferino lett a családfő, ő nevelte fel a kisöccsét, el Menino-t is. Ceferinónak és feleségének, Teresanak nem születtek gyermekei, ezért örökbe fogadták a család egyik unokahúgát.Ceferino lókereskedőként dolgozott Barbastro városában. Naponta járt misére és a körmenetek alkalmával az egyik zászlót mindig ő vitte. Egyszer egy tüdővészes idős embert Ceferino támogatott haza, akiről kiderült, hogy a város előző polgármestere volt. A volt előljáró családjának segítségével az I. világháború után sikeres lóvásárt csinált a korábbi katonalovakból, így egyszerre gazdag ember lett. Sokat segített a cigány származásúaknak, amiért lassan vezérük, a „polgármesterük" lett.Az 1936-ban kitört spanyol polgárháborúban néhány hónap alatt a Barbastro-i Egyházmegye papjainak 87 százalékát megölték. (Egész Spanyolországban a polgárháború alatt 4184 papot és kispapot, 2365 szerzetest és 283 apácát öltek meg hitük, hivatásuk miatt.) A polgárháború első napjaiban Barbastróban egy fiatal papot elfogtak a vörös katonák. Ceferino meg akarta menteni az atya életét, amiért ő is börtönbe került. Két héttel később, 1936. augusztus 2-án éjszaka húsz társával együtt kihurcolták a temetőbe, ott lőtték őket agyon. Ceferino kezében a rózsafüzért tartva halt meg, miközben azt kiáltotta: „Éljen Krisztus király!" Ceferino Giménez Mallát II. János Pál pápa 1997. május 4-én, az első roma származású emberként, negyvenezer hívő jelenlétében avatta boldoggá.

Székely János: Cigány népismeret - Te del o Del baxt! (Letölthető!)

Cigány népismeret

Kapcsolat
Farkas Gábor
farkas.gabor[kukac]boldogceferinointezet.hu
0630 826 7084

Iroda: bci.keresztesilona[kukac]gmail.com
0630 198 9821

Boldog Ceferino Intézet - Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Cím: 2500 Esztergom, Simor János utca 128.
info[kukac]boldogceferinointezet.hu